Komünizmin parlayan kızıl yıldızları; 17’ler!

17’lerin kanlarıyla kızıllaştırdıkları devrim ve komünizm bayrağını bugün kuşanmak ve tarihsel dersler ve tecrübelerle daha da ileri taşımak proleter devrimcilerin temel devrimci görevlerinden biridir Devrim ile karşı devrim arasındaki savaşımın keskinleştiği bu süreçte 17’lerin sarsılmaz MLM inancı ve devrimci cüretine sarılarak sınıf mücadelesinde özne olmak ve devrimci/komünist bir düzlem yaratarak ana, güne ve yarına proleter devrim bilinciyle müdahale etmek bugün ertelenemez temel görevlerden biridir

HABER MERKEZİ(16.06.2017)-Enternasyonal proletaryanın coğrafyamızdaki komünist taburu olan proleter öncünün tarihsel mücadele seyrinde nitel anlamda tarihsel bir mahiyeti olan 17 kızıl dağ kartalının ölümsüzlüklerinin 12.yılına girmiş bulunmaktayız. 17’ler proleter öncünün tarihinde İbrahim sonrası yaşamış olduğu ideolojik, politik, örgütsel ve kültürel kriz halini ve kırılmaları MLM bilimini kılavuz edinerek ve kendi tarihsel köklerine sıkı sıkıya sarılarak devrimci eleştirenin süzgecinden geçirerek tarihsel muhasebeye tabi tutmuş ve olumlu/olumsuzluklarıyla doğru bir tarihi bilinciyle tarihsel devrimci deneyimler ve sonuçlar çıkartarak proleter öncüyü yeniden ve daha ileri bir düzeyde ayakları üzerine dikmişlerdir.

17’lerin tartışmasız bir muhtevada ideolojik ve politik olarak özne oldukları ve rengini verdikleri proleter öncünün 1.Oturum süreci başlı başına tarihimizde nitel bir atılımı ve ilerlemeyi ifade etmektedir. Bu süreçte bütünlüklü olarak formüle edilen ideolojik ve politik düzlem hem ülke hem de dünya komünist ve devrimci hareketinde de hemen yankısını bulmuş ve yeni bir devrimci/komünist çıkışa vesile olmuştur. 17’lerin damgasını vurdukları ve kendilerinde Billurlaştırdıkları 1.Oturum iradesi ve yönelimi kısa sürede devrimci bir çıkış ve mecra yaratarak devrim hareketi üzerindeki tasfiyeci dalgayı kırarak umut yaratmıştır. Bu bağlamda devrimci hareketin özellikle 2000 ölüm orucu süreci sonrası yaşamış olduğu tasfiyecilik ve ideolojik/politik kriz hali 17’lerin MLM bilimini kuşanarak bayraklaştırdıkları devrimci/komünist neşterle tersine çevrilmiştir.

17’lerin çığır açarak nitel olarak ileriye taşıdıkları ve proleter öncüyü kendi MLM düzleminde yeniden ayakları üzerine diktikleri bütünlüklü ideolojik ve politik çizgi sonrasında proleter devrimciler tarafından daha da ilerletilerek özel de Kaypakkaya geleneği genelde ise bütünlüklü olarak devrim hareketi açısından MLM bir doğma değil eylem kılavuzudur şiarı rehber alınarak günün nesnel gerçekliklerine uyarlanmıştır.

17’lerin kanlarıyla kızıllaştırdıkları devrim ve komünizm bayrağını bugün kuşanmak ve tarihsel dersler ve tecrübelerle daha da ileri taşımak proleter devrimcilerin temel devrimci görevlerinden biridir. Devrim ile karşı devrim arasındaki savaşımın keskinleştiği bu süreçte 17’lerin sarsılmaz MLM inancı ve devrimci cüretine sarılarak sınıf mücadelesinde özne olmak ve devrimci/komünist bir düzlem yaratarak ana, güne ve yarına proleter devrim bilinciyle müdahale etmek bugün ertelenemez temel görevlerden biridir.

http://www.halkingunlugu.org/