Cinsiyetçi, Irkçı Sistemleri Reddediyoruz!

10 Temmuz akşamı Viyana’da , Avrupa Kadın Dayanışması, Komintern, Frauen FZ, Siyah block, Latin Amerika Otonom kadın grubu ve daha bir çok kadın örgütünün renklerinin yansıdığı eylem, saat 18:00 de başladı ve coşku içinde 21,30’a kadar sürdü

VİYANA (12-07-2020) Kadına yönelik şiddet, cinsiyetçilik, faşizm ve ırkçılığa karşı kadınlar Viyana’da yine sokaktaydı.

Bir araya gelen kadın örgütleri önce ortak ve kurumsal açıklamalarını okuyarak cinsiyetçiliğe, kadına yönelik şiddete ve kadın katliamlarına, ırkçılığa, faşizme karşı vurgu yaparak , “örgütlü kadın mücadelesini güçlendirelim” çağrısında bulundular. Yakın zamanda Tirol’da yaşanan kadın cinayetine yeniden vurgu yapılarak, “kadın dayanışmasını daha da yükseltelim” çağrısı yapıldı. Hep bir ağızdan “Kadın Cinayetleri politiktir”, “Jin Jiyan Azadî“ sloganları sıkça atıldı.

Avusturya da 24 Haziran‘da başlayan ve dört gün süren AKD eylemine ve devrimci – demokrat kurumlara yönelik gerçekleştirilen saldırı kınanarak “Viyana sokaklarında cinsiyetçiliğe ve faşizme geçit yok” denilerek, “Kadınlar Birlikte Güçlüyüz”, “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Yaşasın Devrimci Dayanışma” vurgusu yapıldı. Konuşmaların ardından başlayan yürüyüş; “ırkçı cinsiyetçi sistemi red ediyoruz” ve bir çok dilde yazılan “ Kadın Yaşam Özgürlük” AKD imzalı renga renk ortak pankartlar taşındı. Miting ve yürüyüş boyunca polisin özel oluşturduğu güvenlik dikkat çekti. Miting Şili kadın mücadelesinin sembolü olan Las Tesis dansıyla, atılan sloganlar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.

Birlikte Güçlüyüz;

Ataerkilliğe karşı günlük yaşamda, iş yerlerinde, resmi kurumlar da yaşanan psikolojik ve cinsiyetçi baskıya miting boyunca vurgu yapıldı. Altı yüze yakın kadının katıldığı eylem, renkliliği ve coşkusuyla ilgi gördü. Kadınların sınırları aşarak şiddeti görünür kılan ortak mücadelenin yanı sıra, patriyarkal, ırkçı, ayrımcı emperyalist sisteme karşı kadın mücadelesinin öneminin AKD ile daha da anlamlandığı ve ortak mücadelenin önemi ve kazanımları, Viyana’da bu eylemle bir kez daha pratik olarak gösterilmiş oldu.

AKD olarak her alanda anti faşist, anti kapitalist örgütlü kadın mücadelesini görünür kılmak için tüm saldırılara inat, mücadele araçlarını birleştirmeye, çoğaltmaya çalışarak Patriyrkal sömürü sistemini teşhir etmeye ve kadın mücadelemizi coşkuyla sürdürmeye devam edeceğiz.

VİYANA AVRUPA KADIN DAYANIŞMASI