Siegen’de Irkçı Faşist Partiler Protesto Edildi

10 Temmuz Cuma günü, Siegen’de, Üçüncü Yol isimli faşist partinin büro açılışı anti-faşist ve ilericiler tarfında kitlesel katılım ile protesto edildi

SİEGEN (11-07-2020) Almanya’da yükselen ırkçılık ve giderek büyüyen faşist partiler, devletin destegi ile birlikte, yerel alanlardı büro açma, faaliyetülerini ilerletme çalışmaları her geçen gün artmaktadır. Emperyalist tekelci burjuvazi, ırkıçı, faşist partilerin gelişip güçlenmesini desteklemektedir. Devletin kendisi, ırkçılık, yabancı düşmanlığını yürütmekte, ekonomik krızin sorumlusunu yabancıları göstererek, kamuoyunda yanıltamaktadır. Bu propagandayı sürekli yapmakta ve ırkçı partilerin örgütlenmesine, saldırılarını artırmasına açıktan destek vermektedir.

Bu ırkçı faşist partilerden biride NPD içinde ayrılarak kendisini Üçüncü Yol olarak adlandıran Parti Cuma günü Sigen’de büro açlışını yaptı. NRW bölgesinde bu partinin ilk örgütlenmesidir. Sigen’de faşist partinin büro açılışını protesto etmek için yürüyüş ve miting düzenlendi. Kısa sürede örgütlenen eyleme katılım 2500 civarındaydı. Yerel alandaki anti faşist ve ilericilerin oluşturduğu, ADHK’nında içinde yer aldığı platform önderliginde  yapılan eylem, yürüyüş boyunca atılan sloganlar ve miting alanında yapılan konuşmalarla başarıyla sonuçlandı.