DEDEF ve ADEF’ DEN HALKIMIZA ÇAĞRI !

Bundan seksen üç yıl önce 14/15 Kasım 1937’de Dersim’in önde gelenleri, seyitleri, Seyd Rıza, Wusênê Seydi, Aliye Mirzê Sili, Hesen Ağa, Findik Ağa, Resik Uşen ve Hesenê Ivraimê, Ankara’dan özel görevle gönderilen İhsan Sabri Çağlayangil’in denetiminde yapılan yasadışı bir mahkeme neticesinde Elazığ Buğday Meydanı’nda infaz edilmişlerdi.

İdam edildiğinde Seyit Rıza yetmiş beş yaşın üzerindeydi ve yine hileli mahkeme kararı ile yaşı küçültülerek idam edilmişti. 1937/1938, Dersim halkına yönelik baskı ve asimilasyon politikalarının toptan bir imha haline dönüşme tarihidir. 15 Kasım 1937 tarihinde Dersim’in önde gelenleri, seyitleri idam edildi. İdam edilenlerin mezar yerleri hala belli değil ve yakınları seksen iki yıldır seyitlerinin mezar yerlerini arıyorlar.

Tarihi hatırlamanın ve katledilenlerin anıları önünde saygıyla eğilmenin, ülkemizde kitlesel katliamların engellenmesi; insan haklarına saygılı, barışı sağlamış demokratik bir toplumun kurulabilmesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

“İnsanlığın bu kara lekesinin aydınlatılması için bir mum da sen yak şiarı ile 15 Kasım Pazar saat 19.37 ‘de Kadıköy Rıhtım’da buluşuyoruz.

1937/38 yıllarında Dersim’de yaşanan katliamın izlerini travmalarla hala taşımakta ve yaşamakta olan biz Dersimlileri ve Dersim dostlarını anmamıza bekliyoruz.

DERSİM DERNEKLERİ FEDERASYONU (DEDEF)

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)