DEDEF ve ADEF’ten ortak açıklama: 4 Mayıs Dersim 1937-38 Tertelesi Günü ilan edilsin!

DEDEF ve ADEF 4 Mayıs Dersim Katliamı’nın başladığı 4 Mayıs günü nedeniyle ortak bir açıklama gerçekleştirdi.

DEDEF ve ADEF Dersim Katliamı kararının alındığı 1937 4 Mayıs’ının yıldönümü vesilesiyle açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada,4 Mayıs Dersim 1937’de Bakanlar Kurulu Kararı ile Dersim soykırımın resmen başlatıldığını ve bölgenin, halkın planlı ve sistemli olarak yok edilerek soykırımın uygulandığı söylendi.

Taleplerin sıralandığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) ve Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF) olarak ifade etmek isteriz ki; 1937-38, 4 Mayıs 1937’de Bakanlar Kurulu Kararı ile alınan karar çok açıktır. Bu karar ile DERSİM Soykırımı resmen başlatılmış, bir bölgenin ve bir halkın planlı ve sistemli olarak yok edilerek soykırım uygulanmıştır.

Bu nedenle; Dersim Tertelesi’nin 85. yıldönümünde soykırımda hayatlarını kaybedenleri saygı ve hürmetle anarken, soykırımcı uygulamaları nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz.

4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı İle Birlikte Dersim’de Neler Yaşandı!

4 Mayıs Hükümet kararıyla Dersimde köy boşaltmaları ve sürgünler başlatılmış, direnenler yakılıp bombalanmış, çocuklar, bilhassa da kız çocuklar ailelerden kopartılarak başta subay olmak üzere Türk ve Sünni ailelere pay edilmişlerdir.

Mağaralara sığınan kadın ve çocukların zehirli gazlarla katledilmesinin yanı sıra, köylerinden toplanan masum insanlar ayırımsız kurşuna dizilmiş veya uçurumlardan atılmışlardır.

Bu uygulamalarla, sadece Dersim’e karşı değil aynı zamanda tüm insanlığa karşı suç işlemiştir.

Bugün başta bizlere ve bütün demokratik kamuoyuna insanlığa karşı işlenmiş bu suçun teşhir edilmesi ve bütün insanlık huzurunda lanetlenmesini sağlamak sorumluluğu düşmektedir.

Dersim’de gerçekleştirilen soykırımın başlıca sorumlusu, farklı olma hakkını düşman olarak kodlayıp yok eden ırkçı ideolojidir. Onun günümüzdeki devamı ise, aynı uygulamayı 85 yıl sonra bile sürdüren mevcut siyasal iktidardır.

Bugün AKP o günlerden aldığı mirası, baraj ve hes’ler, madenler, köy boşaltmalar, arazi tahsisi ve inanç yerlerinin tahribatı ile devam ettirmektedir.

1937/ 1938, Dersim halkına yönelik baskı ve asimilasyon politikalarının toptan bir imha haline dönüşme tarihidir.15 Kasım 1937 tarihinde Dersim’in önde gelenleri, Seyitleri idam edildi. İdam edilenlerin mezar yerleri aradan 85 yıl geçmesine karşın halen açıklanmamıştır.

Dersim 85 yıldır, yaralarını sarmaya, inkar edilmişliğini aşmaya, eşit yurttaşlık hakkını kazanmaya ve tabii atalarının mezar yerlerini bulmaya çalışıyor.

Dersim Toplumu ve Dersim Kurumları sonuç alıncaya kadar hak ve hakikat yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

Tarihi hatırlamanın ve katledilenlerin anıları önünde saygıyla eğilmenin, ülkemizde ilerde benzeri kitlesel katliamların engellenmesi; insan haklarına saygılı, barışı sağlamış demokratik bir toplumun kurulabilmesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Tarihimizin, Kültürümüzün, Dilimizin Ve İnancımızın Yaşatılmasını İstiyoruz!

4 Mayıs Dersim 37-38 Tertelesi gününde kayıplarımız için dua etmek, onların anısına mum yakmak, Alanlarda ve sosyal medya üzerinden çeşitli şekillerde anmalar yapmak ve bunları yaygın bir şekilde topluma mal ederek çalışmalarımızı sürdürelim.

Coğrafyamızda yaşanan katliamların bilinmesini, tarihimizin, kültürümüzün, dilimizin ve inancımızın yaşamasını ve yaşatılmasını istiyoruz.

Bu anlamda; Soykırımda yaşamını yitirenleri hürmetle anarken 4 Mayıs’ın Dersim 1937-38 Tertelesi Günü olarak kabul edilmesini öncelikle talep ediyoruz.

Taleplerimizi Şöyle Sıralıyoruz!

Dersim Soykırım Arşivler Açılsın.

Dersim ismi iade edilsin.

Dersim halkından özür dilensin.

Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın.

Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın.

Dillerimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın.

Dersimdeki doğayı talan projeleri iptal edilsin!

DERSİM DERNEKLER FEDERASYONU (DEDEF)

AVRUPA DEMOKRATİK DERSİM BİRLİKLERİ FEDERASYONU (ADEF)