DEDEF ve ADEF’ten ortak açıklama: İktidar ve muhalefet kanatlarıyla geliştirilen bu provokatif saldırıyı kınıyoruz

Dersim’de yapımı planlanan katı atık tesisi ile ilgili belediyenin projeden çekilmesine ilişkin meclis oylamasında yaşananlara dair açıklama yapan DEDEF ve ADEF, “Bitmeyen bir egemen nefretin dinmek bilmez saldırılarıyla çepeçevre kuşatıldığımız, Alevi-Kızılbaş inancının tabutuna son çivinin çakılmak istendiği bu zor zamanlarda, bu tür davranışlar Dersim halkı ve dostlarının hasımlarına hizmet etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (ADEF), Dersim’de yapımı planlanan katı atık tesisi ile ilgili belediyenin projeden çekilmesine ilişkin meclis oylamasında yaşananlara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Azmettirilmiş çekirdek bir grubun magandavari bir saldırganlıkla halka açık bir meclis toplantısını sabote etmesinin hiçbir meşru gerekçesinin olmadığı kaydedilen açıklamada, “Toplantıdan çıkan sonuç ne olursa olsun, bu hiç kimseye bu tür saldırgan ve provakatif tavırlar içine girme hakkı vermez ve vermemelidir” denildi.

Dersim’in toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal hafızası ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, taban tabana zıt, yoz ve dejenere bir kültürün tezahürü olarak vuku bulan bu saldırı, Dersim Belediyesi şahsında, bütün Dersim halkına ve iradesine yapıldığının altı çizildiği açıklamada, “Dersim toplumunun iç barışını dinamitlemeye hizmet eden bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz” ifadelerine yer verilerek, “11 Kasım günü Dersim Belediyesi’nin ‘Katı Atık Bertaraf Projesi’nin Sütlüce Bölgesinde Uygulanmasının İptali’ gündemli meclis toplantısının bitiminde yaşananlar, Dersim’de, ülkede ve Batı-Avrupa’da yaşayan biz Dersimlileri kelimenin tam anlamıyla utandırmış, ülke ve ülke dışındaki pozitif Dersim algısına gölge düşürmüştür. Çünkü ne Dersim halkı ne de Dersim’in meşru belediye yönetimi ve dostları söz konusu çirkin saldırıyı hak etmiştir” denildi.

Organize bir saldırı

Ovacık’tan yola çıkan bir yerel yönetim anlayışının halkımızın yaralarını sarma çabalarına, onun zengin kültürel değerlerini dış dünyaya tanıtma çalışmalarına ve yarattığı saygın kazanımlarına bir kara leke sürülmek istenildiği belirtilen açıklamada, “Zira, yaşanan ve büyük bölümü video kayıtların da geçen utanç abidesi manzara, amacı bağcıyı dövmek olan aleni, organize bir saldırıdır. Yaşanan sözlü ve fiili saldırı tertibi, dijital görsel kayıtlardan da açıkça görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

 Bu saldırı Dersim halkı ve dostlarının hasımlarına hizmet etmiştir

Yapılan ortak açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Bitmeyen bir egemen nefretin dinmek bilmez saldırılarıyla çepeçevre kuşatıldığımız, Alevi-Kızılbaş inancının tabutuna son çivinin çakılmak istendiği bu zor zamanlarda, bu tür davranışlar Dersim halkı ve dostlarının hasımlarına hizmet etmiştir. Azmettirilmiş çekirdek bir grubun magandavari bir saldırganlıkla halka açık bir meclis toplantısını sabote etmesinin hiçbir meşru gerekçesi yoktur/olamaz. Toplantıdan çıkan sonuç ne olursa olsun, bu hiç kimseye bu tür saldırgan ve provakatif tavırlar içine girme hakkı vermez ve vermemelidir. Farklı düşüncelere tahammül ve onların bir arada yaşama fikri, demokratik toplumların ve kendine demokratım diyenlerin asgari davranış prensibi olmalıdır.

Halkın oylarıyla seçilmiş meşru bir belediyenin ve onun yöneticilerinin uzun zamandır belli bir kesimin itirazlarını demokratik normlar içinde çözmek için gösterdiği çaba görmezden gelinip yok sayılmış ve bu tür saldırgan tavırlar geliştirilmiştir.

Ne oldu da içimizdeki küçücük bir grup, AKP ve hatta MHP’yi baş tacı etme arayışına çıktı?

Asırlar boyunca iç sorun ve ihtilaflarını kan dökmeden, el kapılarına düşmeden çözmeyi başarmış bir toplumsal-kültürel mirasın bağrından çıkanlar, nasıl oluyor da muktedir makamlara dönük güzellemelerine paralel tarzda belediye yönetimine ve çalışanlarına holigan nefreti ve linç kültürüyle saldırabiliyor?

Aynı çirkin tutumu sosyalist, devrimci, demokratik kurumlara yönelik bir teşhir kampanyasına dönüştürebiliyor, Dersim Belediyesi ve HDP il binası önünde protestoya dönüştürecek kadar egemenlerin değirmenine su taşıyabiliyorlar. Soruna muhatap bölge halkının ve köylülerimizin kendileri açısından iyi niyetli çabalarını kendi siyasi ikbal çıkarları için istismar eden kesimleri de değerli Dersim halkı çok iyi tanımalıdır.

İktidar ve muhalefet kanatlarıyla geliştirilen bu provokatif saldırıyı kınıyoruz

Sonuç olarak; Dersim’in tarihi ve sosyokültürel kodları bütün iç sorunlarını ayağa düşürmeden çözebilme yaratıcılığına ve olgunluğuna fazlasıyla sahiptir. Nitekim sayın Başkan Maçoğlu başta olmak üzere, belediye yönetiminin ve salonda hazır bulunan dostlarının, yaşanan provokasyonun boşa düşürülmesi, olası bir linçin önlenmesi için gösterdikleri olgunluk, söz konusu kültürel mirasa uygun bir sağduyu örneği oluşturmuştur. Bu sakinliği ve yetkinliği takdir ediyoruz. Ama öte yandan, Dersim halkı ve dostlarının hak etmediği, seçim endeksli gibi görünse bile içinde egemen güçlerin iktidar ve muhalefet kanatlarıyla geliştirilen kirli, tehlikeli ilişkilerin izlerini gördüğümüz bu provokatif saldırıyı tolere etmiyor ve kararlılıkla kınıyoruz!

Dersim halkının yegane ihtiyacı ortak mücadeledir

Uzun dönemden bu yana, devletin Dersim üzerinde oynamak istediği oyunları güçlendiren, Osmanlı’dan günümüze kadar böl-parçala-yönet politikasına hizmet eden bu tür girişimleri Dersim halkı başta olmak üzere, demokratik kamuoyu boşa çıkaracaktır. Birlikte ortak mücadeleyi geliştirme ve öteki sayılan bütün toplum kesimleri ile birliğimizi hiçbir çaba ve karşı girişim sabote edemeyecektir. Mevcut küresel ve bölgesel konjonktürde, dünyanın gadre uğrayan bütün diğer halkları gibi Dersim halkının da yegâne yakıcı ihtiyacı, ortak paydalardaki demokratik, karşılıklı saygıya dayalı güç birliği ve omuz omuza mücadele beyanıdır.

Dersim halkının ve onun meşru yerel yöneticilerinin bu vb. badireleri kültürel ve politik deney rezervleriyle aşabileceklerine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, kadim coğrafyamızın ve kültürümüzün ruhuna aykırı bu tür olayların tekrar etmeyeceğine olan inanç ve güvenimizi kamuoyuna beyan ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.”