Demokratik Güç Birliği ‘Erdoğan not welcome’ kampanyası başlattı

Diktatör Erdoğan’a karşı birleşik mücadelemizi büyütelim, Almanya’ya gelişini Demokratik Güç Birliği  Kampanyasıyla protesto edelim

HABER MERKEZİ (14-08-2018) Kürdistan, Türkiye ve dünya halklarına düşman, DAİŞ zihniyetli demokrasi düşmanı diktatör  Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde halklarımızın iradesini gayrimeşru biçimde gasp ederek, diktatörlüğünü sürdürmektedir.

Diktatör Erdoğan ve faşist ittifakı tüm muhaliflere, aydın, akademisyen, gazeteci, sendika hareketleri, STÖ Kürdistanlı ve Türkiyeli muhalifleri baskı, katliam ve tutuklamalarla susturmak için tüm yöntemleri kullanarak ülkeyi tek tipleştirmek istemektedir. Tekleştirme politikasıyla farklı kimlik ve inançları yok etmek için tüm kirli yöntemleri kullanmakta, bununla da yetinmeyerek savaş ve katliam politikalarını sınır dışına taşıyarak sürdürmektedir. Efrin işgali, Rojava saldırılarından sonra şimdide Güney Kürdistan saldırılarına eklemiştir. DAİŞ gibi çeteleri geliştirip büyüterek savaşı piyonları üzerinden tüm Ortadoğu’ya yaymaya çalışan Türk devletinin bu emelleri Demokratik Suriye Güçleri karşısında yenilgiye uğramıştır. Diktatör Erdoğan ve faşist ittifakı şimdi bu kirli savaşı direk kendisi yürütmektedir.

Tüm bu kirli politikaları dünya kamuoyu tarafından ayyuka  çıkarılmış, demokrat, ilerici ve eşitlik yanlıları tarafından eylem ve etkinliklerle dile getirilerek protesto edilmiştir. Diğer taraftan da başta Almanya olmak üzere birçok hükûmet ve uluslararası kurum sessizlikleri ile halen bu kirli politikalarını desteklemektedirler.  Avrupa ülkeleri yaptıkları kirli anlaşmalar, silah satışları ve ekonomik çıkarları için insanlık değerlerini ayaklar altına almaktadırlar. AKP-MHP faşizmini ve diktatör Erdoğan’ı desteklemekle yetinmeyen Almanya, diktatör Erdoğan’ı Almanya’ya davet ederek, gayri meşru, gaspçı Erdoğan’ı meşrulaştırarak insanlık değerlerini ve vicdanını yaralamaktadır.

Kürdistanlı ve Türkiyeli onlarca kurumun oluşturduğu Demokratik Güç Birliği, 10 Ağustosta Köln’de biraya gelerek “Erdogan not welcome’” sloganıyla kampanya başlatma kararı almış bulunuyoruz. Bu kampanya doğrultusunda Demokratik Güc Birligi olarak 29 Eylülde Berlin’de merkezi bir yürüyüş yapma kararı aldık. Kampanyayı Almanya’daki siyasi partiler, sendikalar, STÖ, barış hareketleri, aydın ve akademisyenlerle birlikte organize etmek için 25 Ağustosta geniş katılımlı bir toplantı düzenlenecektir. Toplantıya Erdoğan karşıtlarını ve demokrasi savunucularını katıp ortaklaşarak, birlikte kampanya detayları ve planlaması tartışılacaktır.

Demokratik Güç Birliği olarak Almanya’daki demokrat Kürt, Türk, Asuri-Süryani, Laz, Çerkes, Ermeni, kadın, gençlik, Alevi, Müslüman, Hristiyan, Ezidi, kurumlara çağrımız 25 Ağustos Berlin toplantısına katılmalarıdır.

Ayrıca tüm alman siyasi partilerine, sendikalara, STÖ,  barış hareketlerine, tüm devrimci ve demokratlara çağrımız 25 Ağustos Berlin toplantısına katılarak diktatör Erdoğan’a karşı demokrasi ve eşitlik bloğu olarak ortak eylemler örgütleyelim.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ