Dersim Belediyesi Eşitlik Birimi’nin düzenlediği “Kadın, Emek, Özgürlük” çalıştayı sonlandı

Dersim Belediyesi Kadın Eşitlik Birimi’nin “Ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya, heybemizde özgürlük var” sloganıyla ‘Kadın, Emek, Özgürlük’ çalıştayı bugün yapılan 3’üncü oturumuyla sonlandı.

Merkez Sanat Sokağında düzenlenen çalıştaya kadın örgütleri, siyasi parti ve kurum temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katılım gösterdi.

1. Gün

İlk gün programında; Melda Yaman “Toplumsal Yeniden Üretim ve Kadın Emeği”, Hilal Karul “Kavramsal olarak seks işçiliği ve seks işçisi olmak”, Arzu Çerkezoğlu “Kadın emeğinin güncel durumu”, Fulya Alikoç “Direnişlerin aynasında işçi kadınlar: Olanaklar ve kısıtlar”, Şükran Kablan Yeşil ise “Kamuda kadın emekçiler” başlığı ile sunumlar yaptı.

2. Gün

“Pandemide Kadın” başlığıyla düzenlenen ikinci gün programında; Şebnem Korur Fincancı “Kadın Sağlık Emekçileri ve Pandemi”, Hülya Gülbahar “Hepimizin Düştüğü Bir Tuzak: Kadınlara Karşı Ayrımcılık”, Gülsüm Kav “Gölge Pandemi, Şiddet ve Çözüm Yolları”, Seçin Tuncel – “Pandemide LGBTİ+’lar”, Adile Doğan “Pandeminin Kadınlara Etkisi ve Kadınların Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği ile Örgütlenme Deneyimi” konularında aktarımda bulundular.

3. Gün

“Kadın, Emek, Özgürlük” çalıştayımızın “Siyasette Kadın” başlıklı oturumu sonlandı. 3. gün programında;  Sera Kadıgil “Bir Erkekler Kulübü Olarak TBMM”, Hande Gündoğdu “Siyaset Alanının Sınırları ve Sınırları Aşan Kadınlar”, Sibel Özbudun “Siyaseti Sokaktan Öğrenmek”, Dilşat Canbaz “Siyasette Kadın Temsiliyeti ve Kadın Mücadelesi”, Umut Kuruç Kılçer “Siyasi Mücadele Tarihinde Kadınların Yeri ve Önemi Geçmişten bugüne İKD Pratiği, Emek, Laiklik, Bağimsızlık, Sosyalizm Mücadelesinde Kadınlar”, Canan Ay “Siyasette Kadının Dersimdeki Mücadelesi” konularında çalıştaya katkı sundular.