Dersim Kadın Platformu: ‘Ataerkil kapitalist sisteme karşı alanlardayız’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Dersim’de kadınlar; krize, şiddete, savaşa, eşitsizliğe ve burjuva tahakkümlere karşı alanlardaydı

DERSİM (08-03-2019) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Dersim’de Seyit Rıza Meydanı’nda toplanan Dersim Kadın Platformu “Mücadele kadınları birleştirir, kadınlar dünyayı özgürleştirir!” pankartı taşıyarak Seyit Rıza Meydanı’nda bir araya geldi. Dayanışma ve birlik olmanın vurgusu yapılarak kadınlar birlikte zılgıtlar eşliğinde halaylar çekti.

 ‘Adil, eşit yaşam biz kadınların mücadelesiyle kurulacak’

Dersim Kadın Platformu adına Fatoş Yiğit’in okuduğu açıklamada 8 Mart’ın tarihçesinden bahsedilirken, “Bu yıl bir kez daha, bize baskı, sömürü ve şiddet dışında bir şey vadetmeyen ataerkil kapitalist sisteme karşı tarihimizden aldığımız gücümüzle alanlardayız. Çünkü adil, eşit ve özgür bir yaşamın biz kadınların mücadelesi ile kurulabileceğinin farkındayız” dendi.

‘Sermaye kadın istihdamı altında sömürü düzeni kuruyor’

Dersim’de çeşitli teşviklerle açılan, açılırken kadın işçilerle çalıştırılacağı yönünden çokça reklamı yapılan iki tekstil atölyesinden birinin şu an için kapalı olduğunu söyleyen Fatoş Yiğit, her ikisinde de kadınların yarınlarının ne olacağını bilmediğini belirterek “Kadın istihdamı adı altında açılan sömürü atölyeleri, ünlü markalara ürettikleri malların kârlarından çok cüzi miktarını kadın emeğine ayırarak, kadınları belli bir süre çalıştırdıktan sonra bir kısmını tazminatsız işten çıkarmaktadırlar. Kalanlarını yeni bir şirket adı altında ve devletten aldıkları yeni teşviklerle devam ettirmektedirler. Asıl olarak buralardaki devlet teşvikinden aslan payını alan devlet destekli sermaye çevreleri, kadın istihdamını da kendileri değil, halkın sırtına yükleyerek aslında kadın emeğini sıfır maliyete getirip kârına kâr katmaktadırlar” dedi. Ardından sözlerine “Esnek, kuralsız, güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle sömürülmeye, ekonomik krizle birlikte daha fazla yoksullaşmaya; baskı, şiddet ve mobbinge, kreşleri kapatıp kadınlara yüklenmeye çalışılan bakım hizmetleri nedeniyle kadınların ücretli işlerde çalışmasını engelleyen politikalara karşı durmak için mücadele devam edeceğiz” şeklinde devam etti.

‘Leyla güven şahsında yüzlerce kadın açlık grevinde’

Fatma Yiğit son olarak “Bugün Leyla Güven şahsında yüzlerce kadın açlık grevinde, bizler kadınlar olarak yaşam hakkının savunuyoruz ve biran önce açlık grevlerinin sonlandırılması için adım atılmasını talep ediyoruz. Yaşamın yarısıyken yok sayılmayı reddediyoruz! Dünyanın dört bir yanında alanlardan, meydanlardan, sokaklardan, evden, okuldan, işten, her yerden sesleniyoruz: Eşit ve özgür bir yaşamı kuruncaya dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak kadınlar halaylar, zılgıtlar çekerek etkiliği sonlandırdı.