Dersim Mazgirt ve Ovacık’daki Devrimci-Halkçı Yerel yönetimler Kazanımlarını selamlıyoruz

ADHK_LOGOADHK (05-04-2014) Yerel seçimlerin ötesinde Burjuva gerici kliklerin iktidar çatışması ve kitleleri gerici propaganda ve manüpülasyonlarla kutuplaştırarak kendilerine yedeklemeyi başardıkları 30 Mart yerel seçimleri nihayet sonuçlandı.

30 Mart yerel seçimlerinin bütünlüklü analizi başlı başına bir degerlendirme konusu olduğu için burda girmeyecegiz, esas olarak Dersimdeki devrimci-halkcı yerel yönetimler kazanımlarınının ve taşıdığı politik muhtevanın öneminden kaynaklı böylesi bir açıklama ve selamlamayı devrimci bir görev ve sorumluluk olarak gördük. Keza vurgulamadan geçemiyecegimiz bir diyer önemli kazanım ise Kürt ulusal hareketinin Kuzey Kürdistanda yakaladığı başarıdır. Özellikle eş başkanlık formülasyonu üzerinden kadınların yerel yönetimlerde özne haline gelmeleri başlı başına önemsenmesi ve selamlanması gereken bir gerçekliktir.

30 Mart yerel seçimlerine Dersimde, devrimci-halkcı yerel yönetimler programıyla ve Demokratik Halk Dayanışma insiyatifleri ile katılan Demokratik Haklar Federasyonu önemli bir devrimci kazanım ortaya çıkarmıştır. ”Söz yetki karar dersim halkına” şiarıyla kitleleri kendi insiyatifleri ile bağımsız devrimci siyasal programı etrafında örgütleyen ve küçükte olsa bu karanlıklar içinde yeni bir dünya umudunun düşünü muştulayan Ovacık ve Mazgirt halkı başta olmak üzere dersim halkını selamlıyoruz.

Devrimci-halkcı yerel yönetimler programının somut kazanımlarla ete kemige büründügü Ovacık ve Mazgirt belediyeleri ile her zaman dayanışma içerisinde olacağımızı ve teredütsüz olarak sahiplenecegimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

5 Nisan 2014

tekin trkel11fatih11