Devrimci Tutsakların Sesi köşesinde sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyoruz.

Toplumlar tarihi ( ilkel komünal toplum hariç) sınıf mücadeleleri tarihidir. Ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülenler arasında süren mücadeleler sonucu bugünlere gelindi. Sınıflar olduğu sürece de, sınıflar arasındaki sınıf mücadelesi sürecektir. Siyasal, ekonomik, ideolojik v.b alanlarda süren karşılıklı iki sınıf arasındaki  mücadele içinde, hapishaneler önemli bir alan teşkil etmektedir. Toplumsal çelişkiler içinde bazen arka plana atılmaları, bazen unutulmalarına rağmen, sınıf mücadelesinin en sert sürdüğü yerlerdir bu alanlar.  Çünkü, hapishanelerde süren mücadelede, düşman karşısında ideolojisinin dışında hiç bir aracı olmayan devrimci tutsaklar ile, diğer tarafta en yüksek tekniğe, ağır silahlara sahip olan, yüz binlerce askeri gücü olan devlet kurumu…  Birinci cephenin içinde yer alanların yenilmez ideolojisi, inancı, düşman karşısında diz çökmeyen cesareti ve kudreti vardır. Önder Kaypakkaya’nın ser verip sır vermeme devrimci ilkesi vardır. Bedenini ateşe veren sosyalist, devrimci, yutseverlerin düşleri  vardır. Bedenini ölüme yatıranların sarsılmaz devrimci hikayeleri vardır. “Bu duvar,bu duvarınız vız gelir bize vız”  diyen Zeki Şerit’in adı vardır.. Daha nice devrimci kahramanlıklar…..

Dolaysıyla  insanlığın geleceği kazanması ve zafere ulaşması açısında hapishanelerdeki mücadelenin deney ve tecrübelerinin özetlenerek gelecek kuşağa aktarılması bizler açısından bir zorunluluktur. Tarihte bugüne uzanan tutsakların düşmana karşı verdikleri zorlu mücadele, emekçilerin sürdürdüğü sınıf mücadelesi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Eğer bu tecrübeler unutulursa, düşmana karşı emekçi halkın verdiği mücadelenin bir ayağı eksik olur.

Dolaysiyla bizler gerek tutsakların mücadelesini dillendiren, gerekse tutsaklardan gelen mektup ve yazılara Devrimci Tutsakların sesi köşesinde yer vererek, devrimci tutsakların sesi ile ezilen emekçiler arasında bir köprü oluşturmak istiyoruz. Onların yazıları ve mektuplarını burada sizlerle paylaşarak,Türk devletin hapishanelerdeki baskı ve katliamlarını,  tutsakların yazılarıyla dile getireceğiz. Avrupa’da tutsaklara dönük süren kampanyaları, Avrupa’da geniş kitlelere yayarak, hapishanede süren  tecrit ve izolasyonu kırmaktır amacımız.Bu konuda bizlerle dayanışma içinde olacak olan tüm yoldaşlarımıza ve dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

ADHK Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Komitesi