Devrimin adı ve gelecekteki zaferin andı olan  Rosa  Luxemburg,  Karl Liebknecht ve Lenin’i Saygıyla Anıyoruz

Enternasyonal proletaryanın önderleri, devrimin adı ve gelecekteki zaferin andı, proleter devrimin mihenk taşları, Avrupa’yı ve dünyayı sarsan teorik ve pratik önderler; Luxemburg, Liebnecht ve Lenin

ADHK (06-01-2020) Yüzyıldır sosyalist devrime olan özlem ve saygıyla her Ocak ayının  ikinci haftası Berlin sokakları sosyalizm yürüyüşçüleriyle doluyor. Tam yüzyıldır fikirleri ve  onurlu yaşamlarıyla güç veren, kapitalist barbarlığa karşı  ‘yaşasın sosyalizm’ deme cüretini canlı tutan Enternasyonal proletaryanın önderlerini saygıyla anıyoruz.

Kapitalist sistemin insanı, emeğine, doğaya  yabancılaştırdığı  her süreçte  haksızlığa ve sömürüye karşı  hayatları pahasına sosyalizm ideallerini pratikleştirerek yaşamı değiştirenler,   düşüncelerinin tüm çıplaklığıyla haykırıp  başka bir dünyanın mümkün olduğunu öğretmeye devam ediyorlar.

Avrupa’nın Kızıl Rosa’sı

Kısacak bir ömre sığdırılmış devasa bir hayat. Dünyayı sarsan  yüzyıla yayılmış bir teori ve pratik. Kapitalist köleliği yıkmak için örgütlü yaşamın gerekliliklerini yerine getirerek ömrünü devrime adadı.Verdiği mücadele de iyi bir ekonomist, felesefeci ve siyaset biliminde doktora yaparak Avrupa ve Almanya  devriminin ana eksenini oluşturdu. ’’Yeni insanı’’ yaratma mücadelesinde onu yaratan bütün iktisadi, siyasi, kültürel koşullarla birlikte özgür insanların yaşam biçimini, estetiğini, etik değerleri, demokrasi ve özgür bireyleri  yaratma mücadelesini bir bütünlük içinde içselleştirdi. Rosa Luxemburg hayatı da eylemi içinde çok yönlü şekillenmiştir. Bir komünist  kadın olarak ağır savaş koşullarına rağmen, mücadeledeki tutarlılığı, yoldaşlarına karşı sabrını ama doğru bildiği konulardaki  ısrarını, ikna gücünü  politikaya ve pratiğe yansıtmıştır.  Onun için Lenin ‚‘‘O bir kartaldı ve öyle kalacak‘‘ demişti. Lenin ile olan polemikleri bir çatışmayı değil bir doğruda bütünleşmeyi sağlıyordu.

Yorulmak bilmeyen eylem adamı, Karl Liebknecht ve ödün vermeyen kararlı kadın Luxemburg, Almanya devriminin teorik ve pratik önderleri olarak insanlığın kurtuluş mücadelesinde yaşamaya devam ediyorlar. Adları kopmaz bir bağla birbirine bağlanmış Almanya proletaryasının iki önderi savaş ve militarizme karşı mücadeleleriyle de ayırt edici bir rol oynadılar. Uzun ve kanlı süren birinci paylaışım savaşında militarizmin ezip geçtiği dönemde ‘’herkesin sessizliğe büründüğü dönem de Karl Liebknecht’in militan sesi yükseldi’’ diye anlatıyordu yoldaşları. (..)’’ tüm dünyayı ezmek istiyorsunuz ve kimsenin sizden hesap sormayacağını sanıyorsunuz…Fakat açıkça söylüyorum:biz bir avuç insan sizden korkmuyoruz ’’Liebknecht’i Avrupa devrimi içinde unutulmaz kılan bu cesur militanlığıydı.

Enternasyonal proletaryanın bu cesur önderleri 15. Ocak 1919’da egemenlerin savaş ve sömürü politikalarına,barbar kapitalizme karşı amansızca mücadele ettikleri için öldürüldüler. Ancak geçen yüzyıla rağmen ‘’Ya barbarlık ya sosyalizm’’ şiarları bugün daha da anlamlı ve değerlidir.Kapitalist sömürü,işgal ve savaş dünyanın farklı ülkelerinde, ezilen halklara dayatılıyor. Bu sömürü düzenine karşı kitlesel karşı çıkış da  sokaklara yansıyor. Paris’te yoksulluğa karşı başlayan ‘’Sarı Yelekliler’’ direnişi, genel greve dönüştü. Şili’de yoksulluğun sokağa çıkardığı kitle, dünya da artan kadın cinayetlerine karşı yeni bir farkındalıkla ‘’Las Tesis’’ dansı ile protesto örgütlüyor. Almanya’ da yükselen sağcı politikalara karşı enternasyonal mücadele platformları örgütleniyor. Doğa tahribatına karşı yaşanabilir bir dünya için genç kuşak kapitalist sömürüyü teşhir ediyor.Özcesi, yüzyıl önceki mücadelenin bugünkü karşılığı sokaklar da yankısını buluyor. Kapitalist sistem var oldukça, ona kaşı mücadele edenler de hep  var olacaklardır.Tarihsel mirası taşıyanlar olarak,  Ocak ayının ikinci haftasında Berlin’de yapılacak olan sosyalizm yürüyüşüne güç katalım…

Enternasyonal proletaryanın önderleri Rosa,Liebknecht ve yine Ocak ayında Ölümsüzleşen Lenin’in unutulmaz hatırları,dünyayı sarsan devrimleri ve saygın hayatları da yaşamaya devam edecektir.

‘’ Ya Barbarlık ya Sosyalizm „

Yaşasın özgür, örgütlü mücadelemiz. 

ADHK (Avrupa Demokratik   Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Socialist Youth Movement)

Ocak 2020