Lenin, Luxemburg, Liebknecht`i Anmaya Çağrı!

Her yıl yapıldığı gibi, bu yılda uluslararası proletaryanın önderlerinden Lenin, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 12 Ocak 2020 Pazar günü saat 10:00 dan 13:00 e kadar sürecek yürüyüş ve mitingle Berlin’de anılacaklar

ADHK (03-01-2020) Lenin, Rosa Luxemburg, Liebknecht’in dünya halklarına armağan ettikleri tarihsel mirası selamlamak ve Onları devrimci coşkuyla anmak için yine alanlarda olacağız!

Her yıl yapıldığı gibi, bu yılda uluslararası proletaryanın önderlerinden Lenin, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, 12 Ocak 2020 Pazar günü saat 10:00 dan 13:00 e kadar sürecek yürüyüş ve mitingle Berlin’de anılacaklar.

İnsanlık tarihi kıritik bir süreç ve dönemeçten geçiyor. Tüm insani ve evrensel değerler ayaklar altına alınmak, insanlık her alan ve cepheden kuşatılırak köleleştirmek ve adeta boğazlanmak isteniyor.

Emperyalist-kapitalist dünya egemenliğinin estirdiği bu zorbalığa ve vahşete karşı, dünyanın dört bir tarafında, dünya halkları adeta ayakta ve isyanda. Ölumüne direnmekte ve bir çıkış yolu aramaktadır.

İşte böylesi bir tarihsel süreç ve dönemde; ezilen dünya insanlığına ve halklarına büyük bir tarihsel miras bırakmış, toplumsal kurtuluşun yolunu göstermiş Lenin, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i anmak, savundukları değer ve ilkeleri bayraklaştırmak, yaşamla buluşturmak, daha bir yakıcı ve derinden kendisini hissettirmektedir.

Dolayısıyla, tüm üye ve taraftar yoldaşlarımızı bu yürüyüşte yer almaya ve katılmaya çağırıyoruz.

12 Ocak 2020 Pazar, 10:00 – 13:00

Frankfurter Tor, 10243 Berlin

ADHK (Avrupa Demokratik   Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Socialist Youth Movement)