DGH’den Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne!

dgh-foto-2Bu toplumsal mücadele de en önemli dinamiklerinden birisi de tartışmasız olarak komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın bilimsel sosyalizm ışığını kendisine eksen alarak gençlik mücadelesi cephesinde önemli tarihsel devrimci birikim ve irade ortaya koyarak bugünlere gelen ve diyalektik tarihsel materyalizm bilincini kuşanarak toplumsal gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli yenileyen ve program başta olmak üzere bütünlüklü siyasal hattını ve örgütlenme perspektifini bilimsel sosyalizm ışığında ileriye taşıyarak devrimci yenilenme perspektifini eksen alan ve Demokratik Gençlik Hareketi’nden Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne uzanan devrimci gençlik mücadelesidir. Bu bağlamda diyoruz ki şan olsun Demokratik Gençlik Harketi’inden Sosyalist Öğrenci Hareketine taşınan gençliğin sosyalizm mücadelesine! Şan olsun bilimsel sosyalizm ışığını daha ileri bir düzeyde bayraklaştıran Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne!

HABER MERKEZİ (16-10-2016)-Toplumsal ve siyasal anlamda tarihsel gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçmekteyiz. Denilebilir ki devrim ile karşı devrim arasındaki savaşımın gittikçe keskinleştiği ve bu savaşımın bütün toplumsal dinamikleri doğallığında keskin biçimde saflaştırdığı bir süreç yaşamaktayız. Faşist ‘’TC’’ devleti ve somuttaki temsilcisi Erdoğan/AKP iktidarı tarihsel gerici ve faşist genetik kodlarını miras alarak halklarımıza pervasızca saldırmaya ve halklarımızı vahşice katliamlardan geçirmeye devam etmektedir. Bütün toplum üzerinde zorbalık uygulanarak korku imparatorluğu yaratılmaya ve bu bağlamda dikensiz gül bahçesi yaratılmaya çalışılmaktadır. Fakat burjuva faşist diktatörlüğün ve bilumum gericiliğin halklarımıza karşı yürütmüş olduğu savaş ve saldırganlığın nafile olduğunu ve halklarımızın tarihsel mücadele birikimi ve direniş geleneği ile bu koyu karanlık kuşatmayı yerle bir ederek hak ettiği yer olan tarihin çöplüğüne yollayacağından kuşkumuz yoktur.

Faşist diktatörlüğün halkalrımza karşı yürütmüş olduğu topyekün gerici savaşa toplumsal mücadelenin değişik alanlarından karşı koyuşlar ve alternatif toplumsal kurtuluş projesi olan Sosyalizm bayrağını inatla sürdürme ve tüm saldırılara karşı daha da ileriye taşıma iradesi devam etmektedir. Bu karşı koyuşun ve sosyalizm iradesini inatla sürdürmenin kuşkusuz ki en önemli toplumsal dinamiklerinden biri gençliktir. Toplumun en diri ve dinamik kesimini oluşturan gençlik burjuvazinin bütün gerici saldırılarına karşı inatla örgütlü mücadelede ve sosyalizm bayrağını haykırmada bir an dahi olsun geri durmamaktadır.

Bu toplumsal mücadele de en önemli dinamiklerinden birisi de tartışmasız olarak komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın bilimsel sosyalizm ışığını kendisine eksen alarak gençlik mücadelesi cephesinde önemli tarihsel devrimci birikim ve irade ortaya koyarak bugünlere gelen ve diyalektik tarihsel materyalizm bilincini kuşanarak toplumsal gelişmelere paralel olarak kendisini sürekli yenileyen ve program başta olmak üzere bütünlüklü siyasal hattını ve örgütlenme perspektifini bilimsel sosyalizm ışığında ileriye taşıyarak devrimci yenilenme perspektifini eksen alan ve Demokratik Gençlik Hareketi’nden Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne uzanan devrimci gençlik mücadelesidir. Bu bağlamda diyoruz ki şan olsun Demokratik Gençlik Harketi’inden Sosyalist Öğrenci Hareketine taşınan gençliğin sosyalizm mücadelesine! Şan olsun bilimsel sosyalizm ışığını daha ileri bir düzeyde bayraklaştıran Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne!

Yaşasın Sosyalist Öğrenci Hareketi!

http://www.halkingunlugu.org/