DHF: Kaypakkaya bilincini kuşanarak sosyalizm bayrağını yükselteceğiz!

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın işkencehanelerde katledilişinin 44’üncü Yıldönümü dolayısıyla Demokratik Haklar Federasyonu bir açıklama yayımladı ‘’Kaypakkaya bilincini kuşanarak sosyalizm bayrağını yükselteceğiz’’ başlığı ile yapılan açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz

HABER MERKEZİ(17-05-2017)-‘’Enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını coğrafyamızda göndere çeken Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın Amed işkencehanelerinde katledilişinin 44. yıldönümündeyiz.

İşkencehanelerde bilimsel sosyalizm cüretini kuşanarak burjuvaziyi yargılayan ve stratejik olarak sınıf düşmanlarını yenilgiye uğratan Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı sınıf düşmanları çareyi katletmekle bulmuşlardır. Fakat Kaypakkaya’nın bilimsel sosyalist fikirleri çoktan tohum olup filizlenmişti. Kaypakkaya’nın fikirleri burjuvaziyi o kadar korkutmuştur ki, onun fikirlerini “ihtilalci komünizmin ülkemizdeki en tehlikeli ismi” olarak kayıtlara geçiriyorlardı. Aynı stratejik korku tarihsel olduğu kadar günümüzde de devam etmektedir. Kaypakkaya’nın adını andıkları ya da Kaypakkaya anmalarına katıldıkları için içerisinde bir çok aydın, sanatçı ve yazarın olduğu yüzlerce kişi, onlarca yılı bulan cezalara çarptırılmıştır.

Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın bilimsel sosyalist fikrileri sadece sınıf düşmanlarını değil, aynı zamanda halk saflarında olan birçok devrimci ve ilerici kesimi de tedirgin etmiştir. Çünkü Kaypakkaya’nın fikirleri aynı zamanda bilumum burjuva liberal, reformist, sınıf işbirlikçisi ve sosyal şoven hegomanyayı parçalayarak kitleler üzerindeki ölü toprağını yerle bir ediyordu. Kaypakkaya’nın bilimsel sosyalizmi eksen alarak olgunlaştırdığı devletin niteliği, sınıfların tahlili, milli mesele, Kemalizm, tarih anlayışı, sosyalizm perspektifi, devrimci zor, kitle ve demokrasi anlayışı gibi temel meselelerdeki devrimci fikirleri, karanlıkları aydınlatan kızıl bir fener olarak bugünde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Onun ardılları olarak bizlere bıraktığı bilimsel sosyalizm güzergâhında ilerleyerek devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Karşıt sınıflar arasındaki mücadele bugünde keskin bir şekilde devam etmektedir. Bugünün nesnel gerçeklikleri ve çelişkileri zemininde farklı biçimler ve özgünlükler taşıyarak olgunlaşan sınıf mücadelesinde Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın karanlıkları parçalayarak özgür geleceği muştulayan devrimci fikirleri yolumuzu aydınlatan bilimsel kılavuz olmaya devam etmektedir.

Kan ve can bedeli ağır bedellerle ilerleyen devrim ve sosyalizm mücadelesi bugünde yüzlerce, binlerce halk evladının kanıyla kızıllaşarak ilerlemektedir. Son olarak sınıf mücadelesinin değişik alanlarından ard arda gelen ölüm haberleri bunun en canlı somut örnekleridir. Dersim’de ölümsüzleşen 12’ler ve Rakka’da güneşe uğurladığımız Ulaş Bayraktaroğlu halklarımızın özgürlük ve kurtuluş mücadelesinde birer meşale olarak onurlu yerlerini almışlardır. Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın ölümsüzlüğünün 44. yılında başta Mayıs ayında yitirdiklerimiz olmak üzere sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya düşüyle güneşe uğurladığımız tüm devrim ve sosyalizm şehitlerini anarken devrimci hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz’’.

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür!

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

Mayıs şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın devrim ve sosyalizm mücadelemiz!

http://www.halkingunlugu.org/