DHF Soma Katliamı için ülke genelinde alanlara çağırıyor

eskisehir soma ozalitDHF İstanbul, İzmir, Dersim, Eskişehir ve Antalya örgütlülükleri Soma’da yaşanan maden katliamını protesto etmek, katliamcı sermayedarlar ve iktidardan hesap sormak için yapılacak eylemlere çağırıyor

HABER MERKEZİ (14-05-2014)- ManisaSoma’da komprador tekelci burjuvazinin yüksek kar oranları uğruna yaşamını hiçe sayarak katlettiği yüzlerce maden işçisinin hesabını sormak için DHF İstanbul, İzmir, Dersim, Eskişehir ve Antalya örgütlülükleri tüm işçi, emekçi, köylü, kadın ve gençleri alanlara hesap sormaya çağırıyor.

İstanbul: Demokratik Haklar Federasyonu tüm üye ve taraftarlarıyla bugün saat 19.00’da Taksim Tünel’de toplanılacağını duyuran sendikalarla Taksim’de düzenlenecek eyleme katılacağını duyurdu.

Yer: Taksim Tünel

Saat: 19.00

Dersim DHF ‘den eylem çağrısı:

“Kozlu’da yaşanan iş cinayetlerine karşı sokağa barikatlara…. Kapitalist sistemin emekçilere reva gördüğü yaşam miladını doldurmuştur. Tüm ezilenler birleşin sömürüye, talana karşı meşru militan mücadeleyi büyütelim.

DHF Dersim örgütlülüğü olarak örgütlü olduğumuz Dersim Merkez, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Nazımiye ve Pülümür’de tüm halkımızı 15 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’de eş zamanlı olarak “Kozlu’dan Soma’ya iş katliamlarına dur de” şiarıyla düzenleyeceğimiz eylemlere çağırıyoruz.

Dersim Merkez Toplanma Yeri: Sanat Sokağı

Saat: 17.00

DERSİM DEMOKRATİK HAKLAR FEDARASYONU”

İzmir: DHF İzmir İl Örgütlülüğü Soma’da yaşanan katliamı protesto etmek için yürüyüş çağrısında bulundu. DHF İzmir İl örgütünün çağrısı şöyle: “DHF İzmir İl Örgütlülüğü olarak Soma’da yaşanan işçi katliamını protesto etmek ve hesap sormak için tüm üye ve taraftarlarımızı sokakta olmaya çağırıyoruz.

Toplanma Yeri: Basmane Fuar Önü

Saat:18.00”

Antalya: “Battaniyelere sarılmış insan bedenleri…

Yerin kilometrelerce altından çıkartılıyor.

Sayıları arttıkça bedenlerimizin ürperdiğini hissediyoruz.

Battaniyelere sarılmış insan bedenlerinin, Roboski’yle yüzümüze çarptığını görüyoruz.

Gün, insani ödevlerimize sarılma günüdür.

Gün, emeğimize, geleceğimize sahip çıkma günüdür…

Gün, kapitalizmin vahşi sömürüsüne karşı maden işçisi olma günüdür…

Demokratik Haklar Federasyonu olarak tüm üye ve taraftarlarımızı Soma’da yaşanan katliama karşı sokaklarda olmaya çağırıyoruz.

YER: KAPALI YOL HALK BANKASI ÖNÜ

SAAT:18.30”

Eskişehir:

DHF Eskişehir örgütlülüğü Manisa Soma’da yüzlerce maden işçisinin katledilmesini protesto etmek ve hesap sormak için bugün saat 19.00’da Espark AVM önünde toplanma çağrısı yaptı.

Eskişehir Demokratik Haklar Federasyonu ‘’Soma kader- kaza değil CİNAYETTİR! Hesap soracağız’’ ozalit çalışması yaparak meşru militan mücadele ruhunu kuşanarak alanlara çağırdı.