DHF ve Partizan’dan Ortak Çağrı

Katledilişinin 40. Yıldönümünde Kaypakkaya’yı Anıyor Ve Sahipleniyoruz!

ÇAĞRI

İbrahim Kaypakkaya’nın Amed zindanında katledilişinin 40. yıldönümündeyiz.

Katledilmesinin üzerinden yarım asra yaklaşan bir süre geçmesine rağmen halen hâkim sınıfların İbrahim Kaypakkaya’ya yönelik sınıfsal refleksleri geçerliliğini koruyor.

Hâkim sınıflar günümüzde halen İbrahim Kaypakkaya yönelik bir saldırı içindedirler. Onu ananlara, onun resmini taşıyanlara ve hatta türküsünü söyleyenlere cezalar veriliyor, yasaklar getiriliyor. Bu durum onun halen hâkim sınıflar nezdinde tehlikeli olarak algılandığının göstergesidir.

İbrahim Kaypakkaya mücadele yaşamı içinde nerede bir direniş ve mücadele varsa orada yer almış, işçi sınıfının ve halkın mücadelesini büyütmenin kavgasını vermiştir.

Bugün ülkemizdeki direnişleri sahiplenmek, işçi sınıfımızın ve başta Kürt ulusu olmak üzere ezilen ulus ve mezheplerden halkımızın mücadelesini daha da büyütmek için Kaypakkaya’yı sahipleniyor ve anıyoruz.

* 15 Mayıs 2013

– Basın Toplantısı

* 18 Mayıs 2013

– Taksim merkezi yürüyüş ve uğurlama

Ankara merkezli çalışma

* 19 Mayıs 2013

– Mezar başı anması

Çorum

Demokratik Haklar Federasyonu

Partizan