Londra’da Doğanın Metalaştırılması Paneli Yapıldı.

Londra (15 Mayıs 2013) Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi ve Londra Koçgirililer Derneği’nden Panel!  DOĞANIN METALAŞTIRMASI

Doğa meselesine ilginin ilgi duyalmadığını, emek ile sınıf meselesi ile bağı kurulamadığı için doğanın yıkımına devrimcilerin ilgi duymadığını ve böyle oluncada konu ilegili araştırmalara girilmediğini anlatan Dr. Gaye Yılmaz, konu ile ilgili olanların ise tamamen sistenm içinde konuyu ele aldıklarını  ve yapılan projelerin emperyalist kurululuşlar tarafından mali bakımdan desteklendiklerini anlatan Gaye Yılmaz, biz tarihi yerlerin korunmasından söz ederken, onlar bize kurtarmadan söz ediyorlar. Koruma ve kurtarma kavramlarının farklı şeyler anlattığını aktaran Dr. Gaye yılmaz,  onlar doğamızı alınıp satılan bir meta durumuna getirdiklerini aktardı.İlk su kuruluşu IWRA’nın 1972 yılında kurulduğunu ve hava ile suyun metalaştırıldığını canlı örneklerle aktardı. Suyun ilk özelleştirildiği ülkenin İngiltere olduğunu ve daha sonra bu işin dünyaya yaıldığını, böyle giderse suyumuzu tamamen kurutarak dünyanın sonunu getireceklerdir. Suyun kendisini yeniden üretimini engellemenin en canlı örneğini barajlardır. Aynı dere üzerinde sıra halinde kurularak biri diğerini aktardığı için giderek suyun azalmasının yanında kalitesininde düşerek denize ulaştığını ve bunun ise , suyun özelliklerini bozduğu için denizde yaşayan canlılar ında ölümüne yol açmaktadır dedi. İnsanları az su harcammaya çaiğıran aç kapitalistler, çelik üretimi için harcadıkları sudan ise hiç sözetmezler. Çünkü çelik üretimi silah için çok gereklidir. Kar oranları çok yüksektir dedi.

Selim Yılmaz ise yine değişik örneklerle Gaye Yılmaz’ı destekledi. Dersim’de şu anda Endemük Türler ve emzar taşları adı altında bir konferanslar yapıldığını bu konferansın arkasında Gülen cemaatinin olduğunun kesindir. Ne yazıkki bu projeye Dersim’in ilerici belediye başkanları katılmakta ve sanki önemli bir iş yapıyorlarmışcasına davranıyorlar. Endemük Türler ile Mezar taşları arasında  ne gibi bağ var diye soran Sel,im Yılmaz, hiç bir bağ yok ama araya mezar taşlarını yerleştirerek Dersim’lileri bu işe çekebildiler. Gerçek amaç ise Desim’deki Endemik Türleri tespit etmek ve böylelikle kapitalist şirketlere bu türleri peşkes çekmektir.

Desim’lileri uyanık olmaya çağıran Yılmaz, eğer Desim sevginiz varsa lütfen bu konferanslara engel olmalısınız.

Her iki konuşmacının ortak noktası, kapitalizm aşılmadan doğamızı ve temiz yaşamımızı elde tutmak imkanı yoktur oldu.

Soru ve cevaplamalar sonrasında Panel bitirildi.