Düsseldorf’ta Taksim’den Lice’ye Dayanışma Mitingi

Düsseldorf (08.07.2013) Taksimle başlayan ve tüm ülke/Dünyaya yayılan halk hareketi ve direnişi ile dayanışma eylemleri avrupanın bir çok yerinde hala devam etmektedir. Devletin Licede yoksul kürt köylülerine pervasız saldırısınında protesto edildigi eylemlerde Taksim ve Lice direnişlerinin birlikteligine ve birlikte mücadelenin zorunluluğuna dair ortak politik refleks ortaya kondu.

Bu dayanışma eylemlerinden biride 7 Temmuzda Düseldorfta gerçekleştirildi.Taksimle dayanışma NRW insiyatifi ve ADHF nin de içinde olduğu devrimci-Demokratik güçlerin birlikte düzenledikleri dayanışma mitinginde taksim ve lice direnenişleri selamlanarak, faşizme karşı mücadele etmenin gerekliligine dair konuşmalar yapıldı. Aynı gün ve saate Düsseldorfta AKP gericiligininde Milli iradeye saygı adı altında gerçekleştirdigi mitingde teşhir edilerek, AKP nin avrupadada göçmen işçi ve emekçileri bölmeye ve kendi gerici politikalarına yedeklemeye dönük saldırılarına karşı mücadele etmeninin önemli olduğunun altı çizildi.

Mitingde, Dayanışma platformu, Devrimci demokratik kurumlar, Sol parti başkanı,Sendikacı Hüseyin Aydın,Demokratik Alevi Federasyonu ve Disk genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu birer konuşma yaptılar.Özellikle Disk genel sekreteri ve aynı zamanda taksim dayanışmasınında üyesi olan Arzu Çerkezoğlu taksim direnişinin canlı atmosferini ve sıcaklığını yansıtan etkileyici bir konuşma yaptı.Çerkezoğlunun konuşması kitle tarafından sık sık sloganlarla karşılandı.” Faşizme karşı omuz omuza,Bu daha başlangıç mücadeleye devam,Her yer taksim her yer direniş” sloganlarının sıkca atıldığı mitinge ADHF’nin yanısıra, ATİF, AGİF, Bir-Kar, Demokratik Alevi federasyonu,Yaşanacak Dünya gibi devrimci demokratik kurumlarda kendi pankart ve flamaları ile katıldılar.Mitingde ayrıca müzik dinletiside gerçekleştirildi. Miting yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından sona eridi.