Köln’de Taksim-Gezi Forumu Gerçekleştirildi!

Köln (07.07.2013) Kölnde oluşturulan Her yer taksim her yer direniş insiyatifi süreç boyunca örgütledigi başarılı pratik eylemliliklerin ardından,sürecin politik analizinin ve sonuçlarının ele alınıp tartışıldığı bir forum gerçekleştirildi. 6 Temmuzda Köln-Ebertplatz meydanında gerçekleşen forumda sürecin derslerine ve sonuçlarına ilişkin önemli tartışmalar yürütüldü.

Özellikle taksim sürecinde ve gelişen halk hareketinde onu oluşturan toplumsal farklı dinamiklerin birlikte mücadele etmeleri ve bir birinin farklılıklarını asla yadsımadan ortak talepler etrafında biraraya gelmelerinin tarihsel bir kazanım olduğunun altı çizildi.

Bunlarla birlikte kitlelerin direniş süreci boyunca kendine özgü geliştirdigi yeni tipte eylem ve araraçlarında oldukça önemli ve öğrenilmesi gereken bir olgu olarak degerlendirildi.Önemli noktalardan birininde halk hareketinin başından sonuna kadar belirleyen ve hatta damgasını vuran Kadın ve gençlik dinamizminin önümüzdeki süreçtede toplumsal mücadelelerde belirleyen bir yerde olacagı,dolayısı ile bu iki önemli dinamigi esas almayan hiçbir toplumsal hareketin ve devrimin başarıya ulaşma şansının olmayacagının altı çizildi. Önemli fikirlerden biride Devrimci harekete ilişkindi,devrimci hareketin süreçte önderlik edemesede belirleyici bir yerde durduğu ve halk hareketinin her aşamasında tüm gücüyle yer aldığı belirtildi. Bu halk hareketinden devrimci güçlerin dersler çıkarması gerektigi vurgulanarak,bunun doğru analizi ve dersleri üzerinden yeni politik yaklaşımlar,araçlar vs geliştirmenin zorunluluğu vurgulandı.katılımın beklenenın altında oldugu forum,katılımcıların istegi doğrultusunda bir daha yapılmasına karar verildi. Forum Köln sanat atölyesinin kitleyle birlikte seslendirdigi marş ve türkülerle coşkulu bir şekilde sona erdi.