Ecevit Piroğlu’na Çağrımızdır!

16 aydır Sırbistan tarafından Türkiye’ye iade edilmek üzere tutsak edilen ve son 3,5 aydır kamp adı altında tek kişilik hücrede tecritte tutulan devrimci Ecevit Piroğlu’nun iadesi Temyiz Mahkemesi’nce durduruldu.

Bu süreç içerisinde tecridin kaldırılması, Türkiye’ye iadenin durdurulması ve Piroğlu’nun özgür bırakılması için onlarca merkezde sayısız eylem gerçekleştirildi. Kuşkusuz en önemli direniş ise Piroğlu’nun 2 Haziran 2022’den bu yana yürüttüğü süresiz açlık grevi oldu. Başta Ecevit Piroğlu’nun kararlı ve iradi direnişi ve dışarıda yükselen “özgürlük” eylemleriyle şu an itibariyle çeşitli açılardan kazanımlar elde edildi yeni bir aşamaya geçildi.

Tek kişilik hücrede tecrit uygulaması geçtiğimiz hafta sonlandırıldı. Temyiz mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini “somut delillere” dayanmadığını belirterek durdurdu. 4 aydan fazladır açlık grevinde olan Ecevit Piroğlu’nun bedeninde kalıcı hasarlar bırakma riski taşıyan bu süreçte Piroğlu’na çağrımız açlık grevini sonlandırarak tedaviyi kabul etmesidir. Bu aşamadan sonra onun fiziken özgürlüğü için yürütülecek mücadele biz yoldaşlarının ve dostlarının omuzlarındadır.

Sırbistan Devleti de 16 aydır sürdürdüğü bu hukuksuz uygulamalarına derhal son vererek Piroğlu’nu özgür bırakmalıdır. Açlık grevini bırakması durumunda Piroğlu’nun sağlığına kavuşması ve kalıcı hasarlar oluşmaması için uzun bir tedaviye ihtiyaç duyacağı açıktır. Bu tedavinin yeri polis merkezi, kamp ya da hapishane değil özgür yaşayacağı ve tedavi görebileceği yerlerdir.

İmzacı Kurumlar

Ecevit Piroğlu’na Özgürlük İnisiyatifi

Avrupa Devrimci Demokratik Komün İnisiyatifi –ADDKİ

Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi – KCDK-E

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu – AVEG Kon

Avrupa Sürgünler Meclisi – ASM

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu – ATİK

Avrupa Demokratik Güç Birliği – ADGB

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu – ADHK

Yaşanacak Dünya

SYKP – Avrupa

Birleşik Devrimci Mücadele – BDM

Avrupa Dersim Birlikleri Federasyonu

Xeta Sor

Komün Dergi