Emperyalist İşgale Ve Savaş Kışkırtıcılığına Karşı Çıkalım!

Amerika Birleşik Devletlerinin öncülüğünde Avrupa emperyalist devletleri ile birlikte on yıllık bir süredir Ukrayna’da örgütlenen faşist hareket aracılığıyla huzursuzluk yaratmak ve Rus azınlıkla çatışmalara girerek, Rus emperyalist güçlerin bölgeye müdahalesini sağlayarak; Ukrayna’yı NATO üyesi olmaya zorlamak ve böylece Rusya Federasyonuna Komşu olan ülkeler aracılığıyla Rusya’nın çemberini daraltmak ve hareket kabiliyetini sınırlamak hedeflenmektedir. Bu, Emperyalist blokların kendi aralarındaki dünyaya egemen olma savaşıdır. Dün Orta Doğu’daki işgaller ve vekâlet savaşlarıydı, bugün de Ukrayna’da sürdürülen işgal ve yeni bir vekâlet savaşıdır.

Rus emperyalist güçlerinin Ukrayna’ya saldırısından sonra,  Ukrayna Hükümeti’nin başı Zelensky, Halka yönelik yaptığı konuşmada; Amerikan başkanı John Biden ile görüştüğünü ve O’nun kendisine “Ukrayna’ya yardım etmek için elinden geleni yapacağını” söyledi. Zelensky, Kendi halkına güvenmiyor, bağımsızlıktan yana değil, kendi cebine aktarılan veya aktarılacak olan paranın peşindedir. Vekalet savaşının elemanıdır.

Emperyalist- kapitalist devletlerin, uluslararası tekellerin pazarlarını genişletme, Üretilen silahların ve ihtiyaç fazlası ürünlerin satışının sağlanması, yakılıp-yıkılan ülkenin “yeniden inşaası” için ellerini ovuşturan inşaat şirketlerine iş sahasının açılması, elde edilen kâra daha fazla kârın katılması amacıyla yürütülen bu çatışmalardan halkların hiçbir yararı yoktur.

Ukrayna’ya saldıran Rus emperyalist güçleri, Burada kendisinin uşaklığını yapacak bir yönetim oluşturacaktır. Bu yönetim kuşkusuz halkların onayladığı bir hükümet olmayacaktır. Bu savaştan Rusya halklarının kazancı olmayacak, kaybı olacaktır. 20 milyon Sovyetler birliği insanının yaşamını yitirdiği ikinci Dünya Savaşı’na tanıklık eden Rusya topraklarının yeni bir savaşa tanıklık etmesi ve sessiz kalarak onay vermesi kabul edilemez. Rusya halkları ile Ukrayna halklarının kaderleri ortaktır, bu haksız savaşa ortak olmamalıdır.

Emperyalist kapitalist barbarların kışkırttığı ve organize ettiği hiçbir savaşın ortağı  olmayacağız, olmamalıyız!

Hangi gerekçe ile olursa olsun; herhangi bir ülkenin topraklarının işgal edilmesine, yağmalanmasına onay vermedik ve vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki; bu işgaller halkların çıkarına değil, tersine zararınadır. Bugün işgal edilmeye çalışılan Ukrayna’daki halkların başına yağan bombaların,  yarın bizim başımıza yağmayacağının garantisi yoktur. Kapitalizmin Egemen olduğu bu dünyada hiç kimsenin ve hiçbir topluluğun savaşı yaşamayacağı veya savaştan etkilenmeyeceğinin garantisi yoktur. Kapitalist özel mülkiyet dünyaya egemen olduğu için savaşlar olmaktadır.

Barbarların kasalarının dolması için yürütülen her türlü savaş; halkların yoksulluğuna, ölüm ve yaralanmalarına, evinden barkından ve yurdundan olmalarına sebep olmaktadır. Direkt savaşın içerisinde yer almayan ülkelerin halkları, savaşın etkilerini ve sonuçlarını;  yoksullaşarak, daha fazla zam, daha fazla vergi ödeyerek ve bunların sonucunda açlık sınırına düşerek; baskının ve zulmün daha fazla katmerleştiği koşullarla yaşarlar. Bugüne kadar yaşanan bütün emperyalist savaşlarda kazananlar kapitalist şirketler olmuştur.

Hitler faşizminin bütün Avrupa’yı işgal etme, dünyaya egemen olma amacıyla başlattığı İkinci Dünya savaşında, milyonlarca insanın ölümünün gerçekleştiğine bütün dünya tanıklık etmiştir ve Avrupa halkları bunu bir zat yaşamıştır. Bu savaşın insanların yaşamında yarattığı tahribatların etkileri,  hala sürmektedir. Bunu yaşayan Avrupa halkları, yeni bir savaşa sessiz kalamaz, karşı çıkmak zorundadır.

Savaşların, sömürü ve zulmün kaynağı kapitalizmdir, kapitalizme karşı mücadele bir zorunluluktur.

Savaşsız, sınırsız, duvarsız, sömürüsüz, eşitsizliklerin son bulduğu; bütün toplumsal zenginliklerin insanlığın hizmetine sunulduğu;  komünar bir dünya için mücadele etmekten başka bir seçenek yoktur!

Bu bilinç ve sorumluluk anlayışıyla, yoksul dünyanın tüm  ezilenlerini ve emekçi halklarını, kan, zulüm ve yıkım dışında bir getirisi olmayan bu emperyalist çıkar amaçlı, işgal, ilhak ve savaş kışkırtıcılığına karşı alanlarda barikat olmaya, emperyalist savaşa karşı sınıf savaşını yükseltmeye çağırıyoruz!

Yaşasın Halkların Emperyalizme Karşı Birlikte Mücadelesi!

Kahrolsun emperyalizm ve onların işbirlikçileri!

 Kahrolsun işgal, ilhak ve Sömürgecilik!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

SYM (Sosyalist Gençlik Hareketi)