Avusturya-Innsbruck’da Emperyalist Savaşlara Hayır Yürüyüşü Yapıldı!

26 Şubat Cumartesi günü Avusturya/Innsbruck’da ADHF’nin bileşeni olduğu Devrimci Demokrat kurumların Çağrısı ile Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırı başlatması üzerine  “Emperyalist Savaşlara Hayır” yürüyüşü yapıldı. Eylem boyunca yapılan konuşmaların ortak vurgusu şu şekilde

Bu savaşın emperyalistler arası kirli bir savaş olduğu, ne ABD ve AB’nin nede Rus emperyalist güçlerin halkların çıkarı için orda olduklarının ve savaşın tüm yıkıcı sonuçlarını ve faturasını halklar ve ezilenlerin ödeyeceği’ yönünde oldu.

Emperyalist kapitalist barbarların kışkırttığı ve organize ettiği hiçbir savaşın ortağı olmayacağız, olmamalıyız! Hangi gerekçe ile olursa olsun; herhangi bir ülkenin topraklarının işgal edilmesine, yağmalanmasına onay vermedik ve vermeyeceğiz. Biz biliyoruz ki, bu işgaller halkların çıkarına değil, tersine zararınadır. Bugün işgal edilmeye çalışılan Ukrayna’daki halkların başına yağan bombaların, yarın bizim başımıza yağmayacağının garantisi yoktur. Kapitalizmin egemen olduğu bu dünyada hiç kimsenin ve hiçbir topluluğun savaşı yaşamayacağı veya savaştan etkilenmeyeceğinin garantisi nin olmadığının altı çizildi.

Ezilen halkları emperyalist saldırganlığa karşı tüm alanlarda ortak mücadeleyi büyütmeye çağırısi yapılarak yürüyüş bitirildi.