Emperyalistlerin Yeni Paylaşım Savaş Alanı: Ukrayna

Rus sosyal emperyalizmin yıkılmasından sonra, ABD tek kutuplu dünyanın “imparatoru” olduğu emperyalist kabadayılığıyla pervasızca ortaya çıkıp, kendisi için görece konforlu bir dönemin ardından, yeniden “çok kutuplu” dünya gerçeğinin soğuk ve buzlu günlerinde Ukrayna üzerinden Rusya ve Çin emperyalist blokuna had bildirmeye çalışıyor.

Afganistan’da geri çekilme izlenimiyle, geride Taliban’ı Rusya ve Çin arasında “şeriatın keskin bıçağı” gibi boğazlarına dayadığını düşünen ABD, çok geçmeden yine Rusya’nın burnunun dibinde ortaya çıkarak bilinen emperyalist kabadayılığa devam ediyor. Polonya ordusunu olası bir Rusya Ukrayna savaşında tetikte tutup, Alman ve Fransız NATO uşaklarıyla Rusya üzerinde diplomatik baskı kurmaya buradan sonuç almaya, alamadığı ve muhtemel bir Rusya saldırısında rakibini bu saldırı üzerinden suçlu gösterip sıkıştırmaya çalışıyor.

Öte yandan Rus emperyalizmi doğalgaz  başta olmak üzere enerji avantajını, askeri üstünlüğünü Kırım üzerinden Ukrayna’ya karşı nişan alarak, kendi tarihsel  hinterlantlında kalmaya zorluyor.

Pazar ve etki alanları üzerine uluslararası rekabetin büyük güçler başta olmak üzere emperyalist-kapitalist yönetimler arası gerginliğin artırdığı, söz dalaşını aşan askeri güç gösterileriyle tehdit boyutları büyümüş çatışma unsurlarına yenilerinin eklendiği böylesi bir dönemde, Rusya-Ukrayna sınırındaki yoğun askeri güç birikimi ve giderek artan çatışma potansiyeline karşın, bir savaşın patlak verip vermeyeceği henüz belirsizliğini korumaktadır.

NATO’nun genişleme politakası sonucu doğuya doğru genişleme kapsamında Doğu Avrupa’da  60 binin üzerinde askerini Rusya’nın etkisinde kurtulmuş ülkelerde konuşlandırmaya başlamış ve bu ülkeleri NATO’ya dahil etme yönünde stratejiler geliştirmektedir.

Rusya ve NATO emperyalist güçleri arasında bilinçli olarak sürdürülen bu gerginlik, ABD ve Rusya arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç alınmaması ve ABD ile İngiltere’nin diplomatlarını Ukrayna’dan geri çağırmalarıyla, yeni bir safhaya çıkarıldı.

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) olarak , emperyalistler arası rekabetin ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan savaşların işçi sınıfına ve ezilen halklara ölüm, açlık ve yoksulluktan başka bir şey getirmediğini hatırlatarak, çok kutuplu emperyalist dünya ya karşı, sosyalizm hedefli bir mücadelenin öneminin altını tekrar çizmek istiyoruz.

Bugün Ukrayna üzerinden estirilen emperyalist savaş söylemlerine karşı devrimci tutum, emperyalist savaş ve saldırganlığı teşhir etmek ve her ülkede anti-emperyalist mücadeleyi büyütmektir.

Devrim ve Sosyalizmin büyük öğretmenlerinin, halen içinde bulunduğumuz emperyalizm ve proleter devrimler çağının deyim yerindeyse tunç kanunu olarak altını çizdikleri gerçek, bugün de hükmünü sürdürmektedir:

Ya devrimler gerici savaşları engeller, yada savaşlar devrimlere yol açar. Bu bilinçle gerici savaşları dünya barışının tek ve gerçek güvencesi SOSYALİZM için bir avantaja dönüştürüp, yerli gerici iktidarlar ve emperyalist tahakküm ardında bir birini gırtlaklamak için cepheleşerek ayrışmış halklara, ADHK olarak  enteryanolist Siper yoldaşlığı temelinde birleşme  çağrısında bulunuyoruz.

YAŞASIN SOSYALİZM ORTAK HEDEFİ İÇİN HALKLARIN MÜCADELE BİRLİĞİ!

KAHROLSUN HALKLARI BİRBİRİNE DÜŞMAN EDEN EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN DÜNYA GERİCİLİĞİ!

YAŞASIN DÜNYA HALKLARININ KARDEŞLİĞİ VE SOSYALİZM İÇİN BİRLEŞİK MÜCADELE YOLDAŞLIĞI!

AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU