Emperyalizme, Kapitalizme Ve Irkçılığa  Karşı Umudu  Birlikte Büyütüyoruz, Gecesinde Buluşalım!

Kollarını adeta  bir ahtapot gibi dünyanın   dört bir yanına  sarmalayan emperyalist kapitalist dünya gericiliği, tüm kötülüklerin  ana sebebi olarak günümüz dünyasının güncel gerçekliğidir.

Emperyalist – kapitalist dünya gericiliğinin, ezilenler dünyasının üzerine bir karabasan gibi çöktüğü, âdeta köleliğin dayatıldığı, gençliğin savaş alanlarına sürüldüğü, geleceksizliğe mahkum edilmeye çalışıldığı, kadınları namus cinayetleri ile katleden, modern sömürgeciliğin devam ettirildiği, açgözlü ve doymak bilmez vahşi kapitalist çıkarlar için doğanın talan ve tahrip edildiği ve dolayısıyla doğa felaketleri değil, kapitalizmin kendi felaketleriyle, doğayı ve tüm insan ve canlıların yaşamını tehdit eder bir noktaya geldiği; ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının devletler eliyle kurumsal olarak geliştirildiği, yeni polis ve güvenlik yasalarıyla hak ve özgürlüklere yönelik  ciddi saldırıların yapıldığı, yine  yaşanan  ,Pandemi bahanesiyle işten çıkarılmaların olağan hale geldiği, her gün artan zamlar, sağlık ve eğitim alanında yapılan kısıtlamalarla faturanın ezilenlere çıkarılıp tekellerin korunduğu bir ağır süreçten geçiyoruz.

Tüm yapılan bu saldırılara karşı ancak örgütlenerek ve birleşerek  mücadele edebilir ve  kazanabiliriz. Bu vesileyle  düzenlediğimiz etkinliğimize  tüm emekçi halkımızı, devrimcileri, demokratları katılmaya davet ediyor, umudu birlikte büyütmeye çağırıyoruz!