Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin 2’nci kurultayı başarıyla sonuçlandı

Sosyalist Öğrenci Hareketi 2’nci kurultayını “Kapitalizme, Faşizme, İlhaka, Geleceksizliğe ve Her Türden Gericiliğe Karşı Sosyalizm Bayrağını Yükseltiyoruz” şiarıyla gerçekleştirerek ismini Sosyalist Gençlik Hareketi olarak değiştirdi.

Sosyalist Öğrenci Hareketi 2. Kurultayını İstanbul Kadıköy’de bulunan Sosyalist Meclisler Federasyonu Derneği’nde “Kapitalizme, Faşizme, İlhaka, Geleceksizliğe Her Türden Gericiliğe Karşı Sosyalizm Bayrağını Yükseltiyoruz” şiarıyla yaptı. Ayrıca salonda Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın Bilimsel Sosyalist Güzergahı Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor” ve “Kayyum Rektörlere, Gerici YÖK’e, Cinsiyetçi ve Ezberci Eğitime Karşı Gençliğin Mücadelesini Yükseltiyoruz” afişleri asıldı.

Saygı duruşu ile başlayan kurultayda öncelikle Sosyalist Öğrenci Hareketi adına bir konuşma yapılarak kurultay delegeleri ve katılımcılar selamlandı.

SÖH: Ağır faşizm koşularını göğüsleyeceğiz, biz kazanacağız!

Sosyalist Öğrenci Hareketi adına konuşma yapan Kardelen Çokluk, sürece ilişkin aktarımlar yaparak, gençliğin barınamıyoruz eylemlerinde, Boğaziçi direnişinde özneleştiğini belirterek, “Bu süreçteki ağır faşizm koşularını göğüsleyeceğiz ve bu mücadeleyi kazanacağız” dedi.

SMF: SÖH yaptığı kurultay ile gençlik mücadelesinde önemli bir rol oynayacaktır!

Sosyalist Öğrenci Hareketi delegelerini selamlayan Sosyalist Meclisler Federasyonu temsilcisi Erdal Ataş, “dünya üzerinde emekçiler açısından gençler açısından zor bir süreç yaşanıyor. Ama bu emperyalizmin güçlü olduğu temelinden bakmamalıyız. Daha çok yönetemedikleri, kendi sistemlerini yürütemedikleri ve girmiş oldukları kriz çıkmazını yüklerini işçi ve emekçilerin üzerine bindirmeye çalışmaktadırlar. Uluslararası alanda, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan tüm bölgesel savaşlar bunun üzerinden geliştirilmiş olan bütün çatışmalı alanlar toplumları birbirine düşürme siyasetleri yaşamış oldukları krizleri aşma amaçlı yöntemlerden bir tanesi” olduğunu vurguladı.

“Sosyalistler açısından kapitalist sistemin tamamen tıkanma aşamasına gelmiş, dünyanın bütün kaynaklarını fütursuzca sömürmesine ve işçi ve emekçileri üzerine ağır yükler yüklemesine rağmen sistemini yönetemediğini hep beraber görüyoruz” ifadelerini kullanan Ataş, gelinen aşamada ortak mücadelenin zayıfladığını belirterek “Şimdi hem sınıf mücadelesinin önderleri hem onların temsiliyetini oluşturan sınıf güçleri yan yana gelme anlamında büyük adımlar attıklarını”  ifade ederek bunun gençlik alanında da oluşturulması gerektiğini söyledi.

Son olarak “kendi öz örgütlülüklerimizi sağlama noktasında elbette adımlar atacağız, kendi öz örgütlülüklerimi geliştireceğiz. Ama aynı zamanda bu ülkede demokrasi için, özgürlük için, sosyalizm için, özgür bir gelecek için mücadele yürüten bütün demokratik güçleri ve gençliği de bir araya getirme bizim önemli görevlerimizden bir tanesi.” olduğunu belirten Ataş,  önemli bir gelişme dinamiğinin olduğunu gördüklerini ve Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin kurultayının önümüzde ki süreçte açığa çıkmış olan dinamik gelişme olanaklarının tümünde rol oynayacağını düşündüklerini ifade etti

DKH: Gençliğin dinamizmi ile ileri sıçrayın

Demokratik Kadın Hareketi de Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin kurultayını selamladı. DKH adına konuşma yapan Sevilay Derman, “Ezilen, sömürülen, katledilen kadınların bütün sesleri olarak hepinizi selamlıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç, kadınların, LGBTİ +’ların başta yaşam hakları olmak üzere her alanda yaşadıkları barınma, çalışma eğitim gibi temel haklara saldırıların arttığı sokağa çıkanın işkenceye uğradığı baskılandığı tutuklandığı bir süreçte bugün bu kurultayı gerçekleştirmek bizler için çok umut verici.” İfadelerini kullanarak SÖH’ün kurultayla birlikte ileriye atılım sağlayacağını ifade etti.

Maçoğlu: Gençliğin cüreti kuşanması bizim için önemli

Kurultaya katılım sağlayan Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “emeğin yoksayıldığı, işçilerin işten çıkarıldığı bu dönemde gençliğin toparlanıp cüreti kuşanması bizim için önemli”  ifadelerini kullanarak, kurultayı selamladı.

Sosyalist Öğrenci Hareketi kurultayı kurumların kurultayı selamlamasıyla devam edildi.

Avusturya Komünist Öğrenci Derneği: Yaşasın SÖH Kongresi!

Avusturya’da faaliyetlerine devam eden Komünist Öğrenci Derneği, Sosyalist Öğrenci Hareketi kurultayına mesaj yolladı. Mesajda, “Sosyalist Öğrenci Hareketi’ne en içten selamlarımızı gönderiyor ve başarılı bir kongre diliyoruz.  Kongrenizin sonucuyla içeriğin netliğini, işbirlikçi dayanışmayı ve devrimci pratiği yoğunlaştırmayı başaracağınızı umuyoruz.

Faşist AKP/MHP hükümetinin saldırıları arasında zor bir dönemde kongrenizi yapıyorsunuz.  Buna en derin saygımız var!  Aynı zamanda, faşist AKP/MHP hükümet koalisyonu derin bir hegemonya krizi içindedir ve Türkiye bir yol ayrımındadır.  Farklı bir durumda olsak da hedeflerimiz aynı: İşçi sınıfı öğrencilerini durumlarından haberdar etmek ve yeni bir yaşam için birlikte mücadele etmek.  Ayrıca gelecekte birbirimizden çok şey öğrenebileceğiz. Yaşasın SÖH Kongresi!

SYM kurultaya mesaj gönderdi

Socialist Youth Movement’te Sosyalist Öğrenci Hareketi’nin kurultayına yolladığı görüntülü mesajda kurultayı selamladığını belirterek, “Kapitalist kuşatmanın zam, zulüm işkence olarak tüm ezilenler üzerine karabasan gibi çöktüğü bu dönemde gençliğin devrimci sesi olan Sosyalist Öğrenci Hareketi daha ileri daha örgütlü çıkacağına inandığımız kurultayını gerçekleştirmesinin onurunu taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ADHK: Mücadelenizde başarılar diliyoruz!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu SÖH’ün kurultayına yolladığı mesajda, “Sosyalist Öğrenci Hareketi olarak gerçekleştirdiğiniz kurultayınızı ADHK olarak selamlıyor ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz. AKP/MHP iktidarının faşist saldırılarıyla toplumdaki bütün dinamik güçleri sindirme, korkutma, teslim alma politikasının ciddi etkilerinin toplumda yaşandığı koşullarda kurultayınızı gerçekleştirmeniz; cesaretin, onurlu duruşun ve mücadelede kararlı olmanın pratik vurgusunu yapmanız; kısacası örgütlü bir güç olarak faşizme karşı durmanız önemlidir. Örgütlü gücü hiçbir kuvvettin yenemeyeceği bilerek geleceğe doğru adımlarımızı sıklaştırmalıyız. ‘Dindar’, ‘kindar’ ve ‘itaatkar’ gençliğin yetiştirildiği farklı düşünen on binlerce gencin tutuklu olduğu koşullara son verilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin kazanılması, faşizmin saltanatının yıkılması için; daha geniş katılımlı örgütlenmelerin gerçekleşmesine vesile olması temennisiyle; tekrar kongrenizi selamlıyor, siz genç yoldaşlarımızın mücadelesinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurum açıklamaları sonrası sinevizyon gösterimi yapılarak kurultay program ve tüzüğün okunup oylanmasına geçildi. Kurultayda program ve muhasebe belgeleri tartışıldıktan sonra tüm kurultay delegeleri tarafından onaylandı.

Sosyalist Öğrenci Hareketi isim değişikliğine gitti, yeni ismi Sosyalist Gençlik Hareketi oldu

Sosyalist Öğrenci Hareketi yaptığı kurultayda ismini değiştirerek Sosyalist Gençlik Hareketi ismini onayladı. Kurultay yapılan temenniler ardından coşkuyla sonlandırıldı.