Faşist, Irkçı Partiler Kapatılmalı!

Irkçı faşist partilerin kitle tabanı kazanmasına müsamaha gösterilmesi, bu partilerin iktidarda olması, Avrupa genelinde bilinen faşizmin gerçek yüzü olan Adolf  Hitler,  Mussolini,  Franco’nun uyguladığı barbarlık, katliam, gaz odaları ve  fırınları yeniden başka biçimde uygulanması anlamına da gelir

ADHK (21-02-2020) Avrupa’da faşist -ırkçı partiler büyümeye devam ediyor. Avrupa genelinde örgütlenen ırkçı faşist partiler, parlamentolarda sandalye sayılarını yükseltmeye devam etmekteler. Sosyal demokrat olarak bilinen  partiler de “geniş demokrasi” anlayışıyla faşist ırkçı siyaseti yasal anlamda  tölere etmekteler.

Ekonomik kriz ve göçmenler üzerinden yapılan propaganda ile ırkçılık normalleştirilmekte. Avrupa ülkelerinin her birinde etkin olan faşist-ırkçı partiler ( Danimarka’da Halk Partisi (DF), Avusturya’da  Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Belçika’da Flaman Çıkarı Partisi (VB), Fransa’da Ulusal Cephe (FN), İsviçre Halk Partisi ( Schweizerische Volkspartei, SVP), Hollanda’da Özgürlük Partisi (PVV)  İtalya’da Kuzey Ligi (LN)  ve Almanya‘da, Almanya için Alternatif  (AFD) ve (NPD)  Ulusal Demokratik  Partisi)  ‘’ulusal Pazar, değerler’’,  ‘’ göçün yarattığı ekonomik kriz’’, ‘’ güvenlik’’ gibi çoğaltılabilecek argümanlarla yarattıkları manipülasyon ile halkı kandırmaktalar.

Oysa göçmenlerin ve ezilen yoksulların vergileriyle  varlıklarını  sürdüren  ırkçı faşist partiler,  göçmenler başta olmak üzere  sisteme muhalif yada alternatif olan devrimci, demokrat kişi ve kurumlara yönelik baskıları meşrulaştırırken, kimi zaman bireysel olarak yapılan fiziki, psikolojik  ırkçı saldırılara zemin sunmaktalar. Almanya’da günlerce basında yer alan NSU katliam davası, Norveç’de gençlik kampına yapılan silahlı saldırı, yine göçmen yanlısı olan Almanya’nın Kassel bölge valisi( Kasseler Regierungsprasident) Walter Lübcke’ nin öldürülmesi   bunların en belirgini ve unutulmayacak olanıdır. Hala devam eden Sol ve Yeşiller Partisi millet vekillerin tehdit edilmesi Neo Nazilerin (devlet destekli) geldiği noktayı göstermekte. Utanç duyulan geçmişlerini hızlıca unuttuklarını gösterir.

Irkçı faşist partilerin kitle tabanı kazanmasına müsamaha gösterilmesi, bu partilerin iktidarda olması, Avrupa genelinde bilinen faşizmin gerçek yüzü olan Adolf  Hitler,  Mussolini,  Franco’nun uyguladığı barbarlık, katliam, gaz odaları ve  fırınları yeniden başka biçimde uygulanması anlamına da gelir. Avrupa halklarının ve emekçilerin üzerinde tehdit oluşturan bu gerçeği teşhir etmek anti faşistlerin ve devrimcilerin sorumluluğudur.  İkinci dünya savaşında Hitler iktidarı döneminde öldürülen, soykırıma uğrayan  milyonlarca yahudi, sosyalist ve  komünistler  unutulmamalıdır.  Auschiwtz toplama kampını unutamayan mağdurlar kurtuluşlarının  75. Yılın da  ‘’Alman halkını affetmeyeceğiz’’ dediler. Avrupa halkları bu utancı unutmamalıdır.

Yoksulluğun, işsizliğin, ekonomik krizin, sebebi göçmenler değil, aksine savaşa, işgale neden olarak insanları göçe zorlayan ve ‘’yaşam yolunda’’ denizlere gömülmesine sebep olan tekelci burjuvazidir. Başka ülkeleri işgal ederek, altın ve petrol rezervlerini büyütmenin hırsıyla girilen bu savaşta ölen işçiler, emekçiler, yoksul halklar  kazananlar ise zenginlerdir. Zengin ve yoksullar arsında büyüyen uçurumun nedeni emeklerinin karşılığını vergi sistemiyle yine geri veren emekçiler midir yoksa vergiden muaf olan, sermayelerini ülke dışına taşıyan tekel sahiplerimidir. Mezarda emeklilik kimin için? Ulusal, ırkçı, faşist partiler  emeklilik yaşını yükseltilmesini tartışmaya açarak/ onay vererek sigortaların kazanacağı karın derdindeler. Getolaşma, her ülkede yoksullarla zenginler arasındaki sınıf farkını pratik olarak yaşatan kapitalizmin ürünüdür. Bu sınıf farkına göre şekillenen okullar, sosyal aktivite alanları, tüketim pazarları.. Yoksul göçmenlerin  ve tekelci burjuvazinin mahalleleri olarak sınıfsal dokusunu emek sömürüsünden alan yerleşim alanlarıdır. Daha onlarca sayılabilecek sorunların ve yoksul yaşamın nedeni biz göçmen  emekçiler değiliz. Bundan dolayı  göçmenleri bahane eden, seçim ‘’malzemesi’’ haline getiren  neo nazi örgütlemeler ve temsil eden partiler kapatılmalıdır. Faşizmin yaratığı yıkımları bir daha yaşamamak için halkların  birleşik mücadelesini örgütleyelim. Ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, ırkçılığa karşı dayanışmayı büyütelim.

Faşist partilerin kapanması ertelenmemeli!

Faşist partiler ve örgütler yasaklanmalıdır!

Yaşasın halkların birliği ve dayanışması!

Yaşasın enternasyonal mücadele!

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

Socialist Youth Movement