Faşizmin gözaltı, tutuklama saldırılarına karşı susmuyoruz!

Türkiye ve Kürdistan’da faşist rejiminin mücadele eden devrimcilere, yurtseverlere, öğrencilere dönük gözaltı saldırılarına her gün yenisi eklenerek devam ediyor.  En son Sosyalist Kadın Meclislerine, Ezilenlerin Sosyalist Partisi yönetici ve üyelerine, SGDF’li gençlere, ETHA’lı gazetecilere, BEKSAV’lı sanatçılara, EHB avukatlarına, DİSK Limter-İş sendika yöneticilerine ve Kaldıraç’a dönük ev ve kurum baskınları gözaltı ve tutuklamalarla devam etti.

Coğrafyamızı cehennem ateşine çeviren, kadınların yaşam tarzına müdahale eden, kadına yönelik şiddeti her gün körükleyen, ekonomik krizin, işsizliğin altında işçileri ezen, halklarımızı açlığa yoksulluğa mahkum eden, farklı inançlardan emekçileri ötekileştiren, Kürt halkını Bakur, Başur ve Rojava’da sömürgeci savaş politikalarıyla imha etmeye çalışan, toplumu korku imparatorluğu altında boğmaya, sindirmeye çalışan faşist rejim, AKP-MHP iktidarı  işçi ve emekçilerin, kadınların öncülerine devrimcilere, sosyalistlere saldırıyor, onları tutuklayarak kendi faşist iktidarının sürekliliğini sağlamaya çalışıyor.

Bizler Avrupa Kadın Dayanışması olarak; erkek egemen kapitalist, faşist düzene karşı, sosyalizm, devrim ve özgürlük için mücadele eden kadınlarla, kadın dayanışması içinde olduğumuzu buradan duyurmak istiyoruz.

Ev hapsi ile tutsak edilen Sosyalist Kadın Meclisleri MYK üyesi Satiye Ok, Alev Özkiraz, Ceren Çoban,  Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, Etkin Haber Ajansı muhabiri Pınar Gayıp gibi ev hapsine maruz kalan devrimci, sosyalist kadınların ev hapsine dönük itirazlarının kabul edilmesini  istiyoruz. Gözaltı sonrası tutuklanan sosyalistlerin derhal serbest bırakılmasını, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların adli kontrollerinin ve yurt dışına çıkış yasaklarının derhal ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

Faşizmin korkusu boşuna değil.  Bu korku kadınların ve ezilenlerin zulme karşı giderek büyüyen isyanıdır. Bu isyanın öncü gücü kadınların zaferi uzak değil yakındır .

Yaşasın Kadın Dayanışması!

Baskılar, gözaltılar biz kadınları yıldıramaz!

Faşizme Karşı Kadın İsyanı Kazanacak!

AVRUPA KADIN DAYANIŞMSI