FDHF 12. Kongresi Başarıyla Gerçekleştirildi.

Fransa (5 Mart 2013) Fransa Demokratik Haklar Federasyonu 12. Kongresi, Mart ayında katledilen ve halkların özgürlük mücadelesinde ölümsüzleşenler şahsında, dünyanın çeşitli siyasal cografyalarında düşenler şahsında gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Daha sonra bölgelerden gelen delege tespiti sonucu, gerekli irade oluştuğu için, divan seçimi yapılarak, belirlenen gündem sıralaması temelinde kongre başlatıldı.

İlk gündem FDHF YK tarafından hazırlanan siyasal taslak delegelere okunarak, tartışmaya açıldı. Taslak temel tema olarak, ADHK siyasal taslağının başta AB ülkeleri ve genel olarak Dünya ölçeğinde tespit ettigi küresel  kriz gerçekliğinin, Fransa’da ki ekonomik ve sosyal izdüşümünü , bu temelde krizin somut görünümlerinin genel bir tablosunu ortaya koydu. Fransa’ da yakın gelecegin toplumsal sorun ve bunun ortaya çıkartacağı tepkilerin giderek artacağı, bu sürecin biz göçmenleride birincil hedef haline getireceği tespiti yapılarak , kongre tartışmalarının bu süreci önden doğru okuyarak, kurumsal ve kitlesel ölçekte buna hazır hale gelinmesinin önemine değinen siyasal taslak, delegelerin tartışmalara katılmasıyla zenginleştirildi.

Ardından FDHF’nin baglı bulundugu ADHK’nın 22. Kongre için sunduğu siyasal taslak okunarak tartışmaya açıldı. Yine 22. Kongre’de tartışılarak karara bağlanması istenilen, ADKH’nin sunduğu ” tüzük degişiklik” önerisi, okunarak tartışmaya açıldı.

Yeni FDHF Yonetim organlarının seçildiği kongre, divana seçilen, kurumsal geçmiş faaliyetlerde yer almış , emektar faaliyetcilerin yaptıgı kapanış konuşmasıyla, 2 Mart günü amaca uygun bir tarzda başarıyla sonuçlandırıldı.