Frankfurt’ta T.C. tarafından gerçekleştirilen katliamlar lanetlendi

frankfurtAlmanya Demokratik Güç Birliği /Frankfurt düzenlediği yürüyüş ve mitingle 19 Aralık, Maraş, 28 Aralık Roboski Katliamını lanetledi ve katliamlarda yaşamını yitirenleri andı

FRANKFURT (29-12-2013)- Faşist Türk devleti tarafında Aralık ayı içerisinde  gerçekleştirilen katliamlar, Almanya Demokratik Güç Birliği /Frankfurt’un  (ADGBP/ Frankfurt) organize ettiği bir yürüyüşle lanetlendi. Frankfurt Alte Oper’de toplanan kitle faşist katliamları lanetleyen pankartlar ve Roboski’de katledilen Kürdistanlı gençlerin  temsili tabutlarını omuzlayarak yürüyüşe geçti.Yürüyüş boyunca Almanca,Kürtçe ve Türkçe, Maraş,19 Aralık ve Roboski katliamını teşhir eden konuşmalar ve sloganlar atıldı.Frankfurt Am Römer meydanına kadar yürüyen kitle burada  bir miting gerçekleştirdi.19 Aralık, Maraş, 28 Aralık Roboski katliamında yaşamını yetirenler  özgülünde,  insanlığın özgürlük,eşitlik ve kardeşlik  mücadelesinde  yitirilen  tüm devrimciler için saygı duruşu yapıldıktan sonra platform adına ortak konuşma yapıldı.

“Sisteme entegre olmayan ve biat etmeyen her kesim katliama uğratıldı”

Yapılan konuşmada faşist Türk devleti tarafından gerçekleştirilen  katliamların nedenlerine vurgu yapılarak, „Devletler   kapitalist sistemin bekası için toplumun her kesimini denetimde tutmak için binbir çeşit yöntem uygularlar. Bunun için her türlü baskı ve zulmü fütursuzca  uygulamışlardır. Tarihin her kesiminde devlet politikalarına karşı çıkan ya da reddeden  her kesimi katliamla, sürgünle, işkenceyle bastırmıştır. Osmanlı’dan   bugüne devlete biat etmeyen, sisteme entegre olmayan  azınlıklardan, inanç gruplarına, müzisyenlerden, sanatçılara, aydınlara ve yazarlara  toplumun her kesimine  şiddet uygulamıştır. Türk ulus -devlet eksenli egemenlik sistemi tek millet, tek bayrak, tek dil, tek din ile tekçiliği Türkiye ve Kuzey Kürdistan toplumuna ve halk kitlelerinin tüm kesimlerine yönelik entegrasyon ve asimilasyon gerçekleştirmişlerdir‘‘ denildi.

Yapılan konuşmanın devamında  Maraş,19 Aralık ve Roboski katliamlarının  aynı tekçi faşist bir mantığın ürünü olduğuna dikkat çekildi.Aynı matığın bugün mazlum Kürt halkının  haklı ve meşru haklarının inkarı,tüm hak ve özgürlüklerin yok sayılması, baskı ve şiddetele hak ve özgürlüklerin bastırılması, tecrit ve izolasyonla devrimci tutsakların tecrit işkencesine tabi tutulması şeklinde devam ettiği‘ vurgulandı. Platform adına yapılan konuşma „Bütün ulus ve milliyetlerin tam hak eşitliğine sahip olduğu, bütün inançların özgürce ifade edildiği, hiçbir ırkın, dinin, dilin, rengin ve cinsiyetin  imtiyazlı hale gelmediği bir yaşam için hep birlikte mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz’denilerek konuşma bitirildi. Miting devamında Avrupa Barış Meclisi tarafında iletilen mesajın ardında  slogan atılarak sonlandırıldı.