Başka Bir Dünyanın Mümkün Olduğunu Haykırmak için; 12 Ocak’ta Berlin’e !

LLL2009ADHK (26-12-2013) İnsanın insanlaşma sürecinde, insanlığın özgürleşme mücadelesinin kızıl neferleri olarak, bulundukları mevcut sistemi değiştirme-dönüştürme pratiklerindeki ögretici mücadeleleriyle tarihe adlarını yazdıran Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve V. I. Lenin yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğinin köhnemiş ve çürümüş barbarlığının, insanlığı ve doğayı adeta cehenneme çevirdiği bu tarihsel süreçte, geçmiş devrimci kazanımlarımızı sahiplenmek ve devrimin kızıl neferlerinin mücadelelerinden öğrenip, bu mücadeleyi ilerleterek yaşatmak her zamankinden daha fazla önem arzetmektedir. İnsanlığın kurtuluş projesi olan Sosyalizme yürüyüş uzun soluklu zorlu bir yürüyüştür ve bu yürüyüş uzun süreli bir sınıf savaşımını gerektirir. Kokuşmuş ve köhnemiş emperyalist-kapitalist gericiliğe karşı mücadele etmek ve yeni bir dünyanın mümkün olduğunu haykırmak bizler için bir tercih değil, gerçekleştirilmesi gereken bir zorunluluktur.

İnsanlığın özgürleşme mücadelesinin tarihsel yaratıcılarını ve deneyimlerini sahiplenmek ve daha ilerilere taşımak bizlerin en önemli devrimci görev ve sorumluluklarımızdan biridir. Bu perspektif ve zorunluluk bilinci ile tüm bileşenlerimiz ve kurumlarımız başta olmak üzere, tüm kitlemizi 12 Ocak 2014’te Berlin’de  büyük sosyalizm yürüyüşünde olmaya ve yeni bir dünyayı kendi ellerimizle yaratma umudumuzu ve kararlılığımızı hep birlikte haykırmaya çağırıyoruz.

12 Ocak 2014 – Saat:10.00 – Frankfurter Tor, BERLİN

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

ADKH (Avrupa Demokratik Kadın Hareketi)

ADGH (Avrupa Demokratik Gençlik Hareketi)

26 Aralık ‘13