ADKH’den İmza Kampanyası

ET_ADKHafisADKH (26.12.2013) Cinsel Sömürüye Sessiz Kalma, Diren, Mücadele Et

“Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.” (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 4)

“Taraf Devletler kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasama dair gerekli bütün önlemleri alacaklardır.” (Kadınlara Karşı Hertürlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Madde 6)

“Taraf Devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri alır.” ( Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde 35)

Yukarıda geçen tüm bu maddeler kağıt üzerinde bugün de geçerliliğini koruyor, ancak gerçek yaşamda “Taraf Devletler” 3. büyük sektör olan Fuhuş sektörünün gelişiminin önünde durmak için bu yasaların hiçbirini uygulamıyor ve dünya üzerinde insan ticareti yaygın bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Tüm bu yasa ve sözleşmelerin gerçek yaşamda uygulanması için gerekli sosyal, ekonomik tüm alt yapının oluşturulmasını talep ediyor ve insan haklarını çiğneyen insan ticaretinin her türlüsünün takipçisi olacağımızı söylüyoruz.

Toplanan bu imzalar tarafımızca Birleşmiş Milletler’e verilecektir.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH) www.adkh.org

Democratic Women’s Movement in Europe

http://imza.la/cinsel-somuruye-sessiz-kalma-diren-mucadele-et