Fransa- Mulhouse; Dersim’de Söz, Yetki, Karar Halka!

Fransa- Mulhouse’de Türkiye Kuzey Kürdistan’da siyasal gelişmeler ve Devrimci-Halkçı yerel yönetimler anlayışımız ve görevleriniz konulu bir panel düzenlendi

Fransa- Mulhouse (18-03-2019) Halepçe katliamını kınayan kısa bir konuşmanın ardından saygı duruşu ile başlayan panel ADHK adına söz alan yoldaşımızın konuşmasıyla devam etti. Türkiye Kuzey-Kürdistan da olan gelişmeler ve şeçimlere yaklaşımın anlayışımız vurgusunun ardından,  Dersim’de oluşturulan “Dersim Demokratik Halk Dayanışması’nın çalışmaları ve Fatih Mehmet Maçoğlu’nun adaylık sürecine dair kapsamlı bir panel gerçekleşti.

Panele Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu, Partizan ve DİDF taraftarları katılım sağladı.

Üç bölüm şeklinde örgütlenen panel’e ilk bölümü Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu temsilcisi sunumları ile gerçekleştirildi. İkinci bölümü ise soru-cevap şeklinde devam etti üçüncü bölümde ise sarı yeleklilerin eylemleri, hedefleri ve örgütlenme tarzı ile ilgili sunumlar yapıldı.

Panelde genel anlamda Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu temsilcisi tarafından Dersim’de mevcut parçalanmışlığın dair ve Dersim’de neden SMF’nin kendi adaylarını çıkardığı üzerine panel’e katılanları bilgilendirdi. ADHK temsilcisi, “Dersim’de en geniş Birliği sağlamak için SMF’nin bütün çabayı gösterdiğini ve HDP ile ortak adaylar noktasında anlaşma yapmak için kurumun üç adet toplantı yaptığını fakat HDP’nin “Kırmızı Çizgimiz’dir” Dersim ve üsten berilediğimiz adayları Desteklenmelidir SMF şeklindeki uzlaşmaz tavrı neticesinde birliğin sağlanamadığı vurguladı” ADHK  temsilcisi. Panel’e katılan kitle en geniş şekilde bilgilendirildi. Soru cevap kısmında Kimi katılımcılar ise, HDP adayının geri çekilerek SMF’yi desteklemesi gerektiğini ifade ettiler. panel, belirlenen saatte bitirildi.