Fransız “Demokrasisi”, demokratik gösteriyi hazmedemedi!

Fransız devleti, devrimci demokrat ve yurtsever kurum ve kuruluşlara karşı sürdürdüğü karşı-devrimci saldırıları durdurmalıdır!

ADHK (08-11-2018) KCDK-E ve TJK-E’nin çağrısıyla Strasburg’da, Avrupa Konseyi  önünde  Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü ve Türk devletinin Abdullah Öcalan’a yönelik uyguladığı  tecrit politikasını protesto etmek için;  binlerce kişinin katıldığı barışcıl gösteriye;  Fransız polisi  gaz bombalarıyla saldırarak, göstericileri daḡıtmak istemiṣtir. Kürt Ulusunun en temel hak ve özgürlüklerini reddeden Türk devletine destek sunan Fransa devletinin bu saldırısını ADHK olarak kınıyoruz.

Fransız devletinin Kürt yurtseverlere ve devrimcilere saldırısı daha öncede çeşitli dönemlerde olmuştur.  9  Ocak 2013 de, Kürt ulusal demokratik hareketinin kadın militanlarından Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan‘ın, Türk  MİT‘i tarafından Paris‘de katledilmeleri, Fransız devletinin tarihine yazılmış son dönemin en barbar olayıdır.

Yakın bir süreçte ( 27.10.2018) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman Baṣbakanı Angela Merkel, Rusya Cumhurbaṣkanı Putin ile Türk devleti Cumhurbaşbakanı Erdoğan arasındaki görüşmenin akibinde Avrupa’da devrimci-demokrat ve yurtseverlere, Kürt ulusal hareketine karṣı saldırıların geliṣebileceḡinin en yakın örneḡi; Fransa’nın Strasburg kentinde  en demokratik talepler için, barışcıl protesto hareketine katılan Kürtlere, Fransız polisin saldırmasıdır. Aynı zamanda; devrimci ve yurtseverler karşı saldırılar için; Türk devleti ile Fransız devleti arasındaki yeni antlaşmaların sinyalidir.

Faşist Türk devleti, Avrupa‘da  devrimci, demokrat, sosyalist grupların ve Kürt ulusal demokratik hareketinin  faaliyetlerinden  sürekli  rahatsız olmuştur. Avrupa‘daki faaliyetleri bastırma, ezme, geriletme isteğini sürekli masa başında tutmuştur. Ve her kirli pazarlıḡında bu istemini müttefiklerine kabul ettirmeye çalıṣmıṣ ve çoḡu zaman da, müttefikleri Avrupalı emperyalistler tarafından bu istemi kabul görmüṣtür.

Emperyalistlerin ve uṣaklarının halklara karṣı geliṣtirdikleri her türlü kirli ittifakı teṣhir etme görevini unutmadan, halkların birleṣik mücadelesinin geliştirilmesi için koṣullarımızı daha fazla zorlayalım.

 ADHK olarak, Fransız polisinin  Strasburg’da Kürt kitlesine saldırısını nefret ve öfkeyle kınıyoruz.

Yaşasın Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı!

Yaşasın tam hak eṣitliḡine dayalı halkların kardeṣliḡi!

Kahrolsun Emperyalizm ve Her Türden Dünya Gericiliḡi!

ADHK (Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)