G20 Emperyalist Zirvesine Karşı Hamburg’da Direnişi Yükseltelim

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak, başta Almanya’da yaşayan üye ve taraftarlarımız olmak üzere avrupadaki bütün üyelerimizi, demokratik hak ve özgürlüklerden yana demokrasi mücadelesini savunan, haksız savaşlara karşı çıkan herkesi Hamburg’ta G20 zirvesini protesto etmeye, emperyalist-kapitalist barbarlığa karşı emeğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

ADHK (20-06-2017) Emperyalist ve kapitalist barbarlık ezilen halklara, azınlık milliyetlere, mazlum uluslara karşı pervasızca saldırmaya devam ediyor.

Emperyalist sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesiyle dünya sermayesi bir avuç emperyalist tekel elinde toplandı, dünya üzerinde yaşayan emekci yoksul halklar daha fazla yoksullaşarak  binlerce kişi açlıkla karşı karşıya kalmaktadır.

Dünya genelinde süren emperyalist sistemin saldırıları sonucu ezilen halklar köleleştirilmiş, baskı altına alınmış, zindanlarda tutulmuş, toplu katliamlara maruz bırakılmış, milyonlarca insan yaşadığı ülkelerden kaçarak, binlerce mültecinin cesedi deniz kıyısına vurmuştur. Bu barbarlık, emperyalist-kapitalist sistemin ezilen halklara zorla dayattığı zorunlu tercihtir.

Özel mülkiyeti elinde bulunduran bir avuç asalak, işçi sınıfının kaderini belirlemek istemektedir. Ezilen halkların kaderi emperyalist ve kapitalist sistemin baş aktörleri tarafından çizilmektedir.

Dünyanın değişik kıtalarında ezilen halklara karşı yürüttükleri baskı, katliam ve teslim alma politikası emperyalistlerin kendi güdümünde kurdukları kurumlar vasıtasıyla yapılmaktadır, bu kurumlar dünyadaki emperyalist sistemin siyasi ve ekonomik ayağını teşkil eden oluşumlardır.

G20, G7, G8 ler, Birleşmis milletler, Dünya Bankası, Dünya ekonomik işbirliği örgütü, Uluslararası Ticaret Örgütü,  Uluslararası Para Fonu,  Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar emperyalist sermaye ağının birer parçası durumundadır, Emperyalist sermayenin genişlemesinin birer araçlarıdır, ezilen halkı sömürerek idolojik-politik anlamda teslim alarak sermayenin akışını sağlayan kurumlardır bunlar.

7-8 Temmuz 2017’de Hamburg’da yapılacak G20 Zirvesi de dünyanın her tarafını karış karış bölen dünyadaki tüm katliam ve acıları ezilenlere dayatan, açlık yoksulluk yaratan kapitalist tekellerin siyasi temsilcilerinin yaptığı zirvedir. Barbarlık, katliam yoksulluk bizlere sunan, yer altı ve yer üstü kaynakları sömüren dünyayı kirleten büyük tekellerin temsilcileridir bunlar.

7-8 Temmuz 2017 tarihinde Hamburg’da  Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri toplantıda yan yana geleceklerdir.

Hamburg’da toplanan G20 lerin esas çekirdeği G8 ler olarak bilinen yapıdır.  Bunlar Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve ABD dir. Dünyayı ekonomik ve siyasi olarak biçimlendiren bu devletlerdir.

Dolayısıyla 7-8 Temmuz 2017 tarihinde Hamburg’da toplanan G20′ ler zirvesinde Orta Doğudaki gelişmeler, Kürt ulusunun Rojava ve Kobanide gelecekteki durumu, Rusya ve ABD arasındaki çelişki, Ukrayna sorunu, emperyalist devletler arasında süren silahlanma yarışı v.s çeşitli sorunlar gündeme gelecektir. Kısacası hangi devletin sahada güçlü olacağı toplantısı olacaktır. Dünyanın haritasının üzerinde oynayarak binlerce, on binlerce kişinin ölümüne sebep olan kararları alacaklardır.

Düzenlenen G20 toplantısının avrupa işçi sınıfı ve göçmen emekçilere yansıması ise açık ki, işçi sınıfı ve emekçilerin sınıf mücadelesi içinde elde ettikleri demokratik hakların geri alınmasıdır.

Avrupa ülkelerine yayılan IŞİD terörünün arka planında da bu devletler vardır. IŞİD terörünü besleyen, IŞİD terörünün yayılmasına göz yuman ve destekleyen bu G20 lerdir. Dünyanın değişik yerlerinde terör elemanları destekleyerek büyük orta doğu projesini hayata geçirmek isteyen bu emperyalist devletlerdir.

Dün kafkasyada, balkanlarda Afrika‘da süren savaş ve bugün Suriye‘de süren savaş G20″in ekonomik çıkarları gereği sürmektedir.Orta doğudaki petrollere sahip olmaları stratejik jeopolitik alanlarda hakim olma savaşı, yerli uşaklar vasıtasıyla uygulanmaktadır. Yine bilinmelidir ki kendi sermayelerine kanallar açmak için dinler ve mezhepler arası çıkartılan çatışmalardan, bölgesel savaşlardan başta G20 ler sorumludur.

Dünya üzerinde yaşayan ezilen emekçiler olarak, karşımıza çıkan bizlere musallat edilmiş havadan, suya toprağa, sınırlara, ekmeğe yani insana-canlıya dair ne varsa çürüten, yok eden, kana bulayanlar yani bizzat sorunların kaynağı olanlar; bu „krizleri“ çözmek adına biraraya gelemezler. Gelseler de bu oturumlardan dünya halkları yararına zerre bir fayda çıkmaz-çıkmayacaktır.

Devrimci-demokrat-ilerici-yurtseverler, demokratik hak ve hukukun bittiği Türkiyede, AKP iktidarına karşı muhalafet yürüten herkes mahkemede yargılanmakta, yasama yargı ve yürütme organları faşist -gerici AKP denetimi altına girmiş, tek adam tarafından yürütülmektedir. Dünün Adolf Hitler‘i bugün Türkiye‘de yaşamaktadır. Türkiye ve Kuzey Kürdistan‘da faşist niteliğe sahip olan Türk devletinin Adolf Hitleri de G20 toplantısına katılacaktır. Kürt ulusuna sahip binlerce kişiyi, alevi inancına sahip olanları ermenileri vs. katledenlerin kanlarını üzerinde taşıyan kişinin Almanya‘ya girmesine izin vermeyelim.Gençlerin,kadınların,çocukların,işçi ve emekçilerin,köylülerin, direnenlerin, devrimci tutsakların,akademisyenlerin kısaca ezilen emekçi halkın aşına ekmeğine göz koyulmuş, hakkını sormaya dönük her adım faşist devlet terörüyle bastırılmış,halk, günden güne gericiliğe, tecavüzcü zihniyete, karanlığa teslim edilmeye çalışılmış durumdadır .Bu sebepledir ki Türkiye-Kuzey Kürdistanlı göçmenler olarak G20 leri protesto etmek, halklara kan kusturanları ve politikalarını teşhir etmektir.Yine Almanya,ABD, Fransa başta olmak üzere ırkçı politikaların ve söylemlerin artırılarak hayata geçirildiği, göçmen ve mültecilere yönelik tehdit unsuru haline getirilen bir dizi uygulamanın devreye konulduğu süreçlerden geçiyoruz. Kadın düşmanı söylemlerden, kazanılmış hakları kısıtlayan yasalara kadar her kesimden emekçiyi yakından ilgilendiren bu politikaları protesto etmek G20 yi protesto etmektir diyoruz.

Bu vesileyle bizler Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu olarak, başta Almanya’da yaşayan üye ve taraftarlarımız olmak üzere avrupadaki bütün üyelerimizi, demokratik hak ve özgürlüklerden yana demokrasi mücadelesini savunan, haksız savaşlara karşı çıkan herkesi Hamburg’ta G20 zirvesini protesto etmeye, emperyalist-kapitalist barbarlığa karşı emeğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bir çok ülkeden yaklaşık 100 bin katılımcının beklendiği protestolar kapsamında 2-8 Temmuz günleri arasında bir haftalık eylem, etkinlikler,konferans ve seminerler kamplar düzenlenerek bir dizi planlamanın aylar öncesinden organize edildiği anti-faşist, anti-kapitalist, anti-emperyalist direnişi sahiplenelim-yükseltelim.

Emperyalizm ve İşbirlikçileri Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak!

Irkçılığa ve Faşizme Karşı Halkların ortak Mücadelesini Yükseltelim!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

AVRUPA DEMOKRATİK HAKLAR KONFEDERASYONU