Pikniğe Çağrı

Bizler yıllarca Almanya’da hak ve özgürlük mücadelesi veren Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF) olarak bu yıl aldığımız karar gereği, örgütlü bulunduğumuz tüm alanlarda ” Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Piknikleri” düzenliyoruz

İşçiler, Emekçiler !

ADHF (20-06-2017) Tüm tarihsel ve toplumsal süreçlerde egemen sınıflar; kendílerìne ve egemenlik sistemlerine karşı hak ve õzgürlük mücadelesi veren toplumsal dìnamiklere karşı hertürlü mücadele yöntemini devreye sokarak acımasızca mücadele etmişlerdir.

Egemen sınıfların hertürlü zor ve şiddeti kullanarak bastırma,katletme,tasviye yöntemlerinin yanında tutsak etme-esir alma yöntemi de her tarihsel dönemde yoğun bir şekilde kullanmışladır ve bugün de aynı şekilde kullanmaktadırlar.

Bizler yıllarca Almanya’da hak ve özgürlük mücadelesi veren Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF) olarak bu yıl aldığımız karar gereği, örgütlü bulunduğumuz tüm alanlarda ” Devrimci Tutsaklarla Dayanışma Piknikleri” düzenliyoruz.

İnsanlığı teslim almak ve köleleştirmek isteyen emperyalist-kapitalist dünya gericiliğine karşı; baskı ve sömürünün olmadığı,halkların eşit ve özgür yaşadığı bir dünya ve gelecek için mücadele eden, yaşamını,bedeñini ve canını ortaya koyarak bizim için dövüşen Devrimci Tutsaklara sahip çıkmak,onlarla omuz omuza olduğumuzu ilan etmek ve hertürlü maddi ve manevi desteğimizi sunmak için siz degerli dostlarımızı ve yoldaşlarımızı bu amaç doğrultusunda düzenlediğimiz pikniğimize katılmaya çağırıyoruz.

Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamaz!

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!

Tüm Devrimci Politik Tutsaklara Özgürlük!

Kahrolsun emperyalist-kapitalist dünya gericiliği!

ADHF (ALMANYA DEMOKRATİK HAKLAR FEDERASYONU)