G20 şiddet aygıtının koordinesi sonucu farklı uluslara ait 6 Devrimci daha gözaltına alındı

ADHF (28-06-2018) Son süreçte Almanya ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılan saldırı ve tutuklamalara bir yenisi daha eklendi, geçen yıl Hamburg’da yapılan G20 emperyalist ülkelerin kendilerini korumaları için geliştirdikleri ortak strateji ve taktiklere karşı, devrimci ve emekçilerin protestolarını gerekçe göstererek Almanya’nın Frankfurt/Offenbach am Main şehri başta olmak üzere birçok kentte sabah baskınlarıyla birçok insan gözaltına alınmıştır.

Bir yıldan beridir Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda muhtemelen daha başka ülkelerde de bu baskınların benzerleri yaşanmış ve insanlar yoğun tutuklama, kavuşturma ve para cezalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu baskınların nedenlerinden biride hiç kuşku yok ki itiraz edeni kriminalize edip toplumu sindirmek ve sömürü sistemini itirazsız sürdürme isteğinden kaynaklıdır. Bir diğer deyişle, G20 ve benzeri emperyalist ülke buluşmalarına tepkiyi azaltmayı ve insanları sindirmeyi hedeflemekteler.

Bu saldırılar aynı zamanda emperyalistlerin birbirlerine bağımlı olmaları ve ortak olarak emperyalist dünya düzenini itirazsız sürdürme isteminden kaynaklanmaktadır.

Kapitalizmi ve onun yargılarını protesto etmek hukuksal bir haktır ve bundan daha doğal hiçbir şey yoktur/olamaz. Bu hak toplantı ve gösteri kanunlarında kendi yasalarınca bile ayan beyan maddeler halinde mevcuttur. İnsanlar bu hakkını kullanırken yasa koyucular kendi yasalarını dahi hiçe sayarak insanların şiddete maruz bırakılmalarına zemin hazırlayıp hiçbir hukuksal dayanağı olmadan saldırı ve sindirme gerekçesi haline getirmişlerdir. G20 döneminde itiraf eden bazı polislerin ifadelerinde sivil kıyafetle göstericilerin arasına karışıp ortamı provoke ettiklerini belirtmiş ve bu söylemlerde kamuoyuna yansımıştı. Bu gerekçelerle haksız ve hukuksuz saldırıları kınıyoruz. Tutuklanmaların derhal durdurulmasını talep ediyoruz.

Devrimci-Demokrat kurumların, kendi aralarındaki koordinasyonunun sağlanması ve bunu da bulundukları ülkelerin devrimci kurumlarıyla ilişkilendirip ezilenlerle bağını kurması ve ortaklaştırılmış bir tutumla karşı durması bir zorunluluktur, bu zorunluluğun maddi zemini her zamankinden daha fazlasıyla vardır ve ihtiyaçtır.

ADHF (Almanya Demokratik Haklar Federasyonu)