Gazete Patika yayın hayatına başladı

Uzun bir süredir çalışmaları devam eden ve ‘’Gerçeğe giden yol’’ şiarı ile yola çıkan Gazete Patika bugün yayın hayatına başladı

HABER MERKEZİ (20-12-2017)-  Erdoğan/AKP iktidarının toplumsal mücadele önemli bir rol oynayan devrimci, ilerici ve demokratik bütün muhalif basın/yayın kuruluşlarını hedef alarak susturmaya çalıştığı bu zorlu süreçte, tüm baskı ve engellemelere rağmen muhalif ve alternatif basın ve medya kuruluşları haklılık ve meşruluktan aldıkları güçle yeni araçlar ve alternatifler geliştirerek yoluna devam ediyor.

Uzun bir süredir çalışmaları devam eden ve internet gazeteciliği zemininde işçi sınıfı ve ezilenlerin bir mevzisi olma perspektifi ile hareket eden Gazete Patika bugün yayın hayatına başladı. Gazete Patika, başlarken başlığı altında varlık gerekçesini şöyle ifade etmektedir;

‘’ Toplumsal mücadele bütün baskı, engelleme ve susturma saldırılarına rağmen tarihsel haklılığına yaslanarak devam ediyor. Toplumların ilerleme ve mücadele seyri göstermiştir ki hiçbir zorbalık ve engelleme toplumsal kurtuluş mücadelesini durduramamıştır, bundan sonra da durduramayacaktır. Erdoğan/AKP iktidarının OHAL ve KHK hukukuna dayanarak toplumsal muhalefeti bastırma çabasının da nafile olduğu açık bir durumdur. Ki Erdoğan/AKP iktidarının OHAL ve KHK hukuksuzluğu düzleminde toplumsal mücadeleyi bastırma çabasına rağmen, toplumsal mücadele susturulamamış ve zorbalık altında umudu ve direnişi kuşanarak yoluna devam etmiştir.

Mevcut burjuva siyasal iktidarın toplumsal muhalefeti susturma saldırısında en etkin kullandığı kirli araçlardan biri de kuşkusuz medyadır. Egemen olan siyasal iktidarlar ve somutta Erdoğan/AKP iktidarı burjuva medya araçlarını en etkin bir biçimde kullanarak toplumsal gelişmeleri kendi gerici çıkarları doğrultusunda manipüle etmekte ve kitleleri gerici propagandayla zehirleyerek kendisine payanda yapmaya çalışmaktadır. Ki bunda önemli ölçüde başarılı olduğu da söylenebilir.

Erdoğan/AKP iktidarının toplumsal muhalefeti susturma saldırılarının ilk hedefinin devrimci, demokratik ve ilerici basın/yayın kuruluşlarının olması tesadüfü bir durum değildir. Toplumsal mücadelenin ve kitlelerin beslendikleri, nefes aldıkları ve gerçekleri çıplak bir şekilde öğrendikleri muhalif ve alternatif medya araçlarının susturulması bir bütün toplumu bastırma ve dikensiz gül bahçesi yaratma hedeflerinden biridir.

İşçi sınıfı ve ezilenler açısından da medya/basın/yayın araçlarının ne kadar önemli rol oynadığını yaşadığımız somut gerçeklikler ışığında açıkça görmekteyiz. Özellikle internet iletişim ağının her geçen gün gelişen ve kitlelerin yaşamında belirleyici rol oynayan somut gerçekliği tayin edici bir yerde durmaktadır.

İşte Gazete Patika kitlelere ulaşma hedefiyle ortaya çıkmıştır. “Gerçeğe Giden Yol” şiarı ile yayın hayatına başlayan Gazete Patika hiçbir ikirciksizliğe düşmeden safını işçi sınıfı ve ezilenlerden yana taraf olarak belirlemiştir. Gazete Patika toplumsal kurtuluş mücadelesinde kitlelerin sesinin, soluğunun, isyanının ve umudunun bir mevzisi olmayı varlık gerekçesi olarak kabul eder. Gazete Patika’nın yayın çizgisinin özü antiemperyalist/kapitalist, Antifaşist, antişovenist ve anti cinsiyetçi bir içerikle anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda Gazete Patika’nın antikapitalist, antifaşist ve anti cinsiyetçi herkese açık olduğunu ifade etmek isteriz.

Gazete Patika’nın gerçek misyonunu oynaması ancak ve ancak kendisine varlık gerekçesi yaptığı toplumsal kurtuluş mücadelesi ve öznesi olan kitlelerin sahiplenmesi ve beslemesiyle mümkün olacağı unutulmamalıdır. Bu bilinçle toplumsal kurtuluş mücadelesinin bir parçası ve öznesi olan bütün dinamikleri ve kitleleri Gazete Patika’yı beslemeye ve takip etmeye çağırıyoruz’’

http://halkingunlugu1.org/