Günü yakalamak ve gençliği anlamak üzerine

Yoksulluğun hızlıca arttığı Dünya’da, emperyalist ülkelerin sömürü amaçları, insanların ve Doğa’daki tüm canlıların yaşamını yok ediyorken insanlığı özellikle genç kuşakları geleceksiz bir yaşama sürüklüyor. Korku, kaygı, göç, umutsuzluk vb. birçok tanımlamayı gençliğe dayatan emperyalistler ve onların komprador ortakları! Bizleri yoksullaştırırken birbirimize düşürüyor: Göç ederken, göç edilen ülkedeki halklarla, bir ekmeği paylaştığımız ailemiz, arkadaşlarımızla ve bizleri insanlık dışı bir yarışa sokuyor bu yarış hayatta kalma yarışı!

Buradaki çelişkilere cevap olacak araç olan örgütlü yaşamın gerekliliği, değişimin tözü olduğunu farkına vardıracak ve bu ihtiyaca cevap olacak genç komünistlere gereklilik vardır. Gençliğin bilimsel sosyalizm ışığında, gençliğe öncü olması küçük burjuva anlayışlara karşı tetikte olması, mücadele de kararlı birer öncü olması bugün en gerekli dönemlerden biridir. Süreci kavrayarak ileriye doğru bir adım atılması, sınıfsız ve sömürüsüz bir yaşama adım olduğunu unutmamalıyız.

Bu çelişkileri örgütleyecek ve sisteme karşı isyanı MLM ile kavratılması, ideolojik olarak ciddi bir örgütlenme koşullarının oluşmasını sağlamak gerekiyor. Lise ve üniversitelerde, mahallelerde komünist gençliklerin pratiksel olarak görünmesi ile oluşacak dinamik güç, bütünü güçlendirerek yeni perspektiflerinde güçlenmesini sağlayacaktır. Gençlik örgütlerinin çalışmalarındaki kararlı çizgisi, devrime olan inancı: dışarıdan gelişen kendiliğindendi hareketlerden etkilenmek yerine onu etkileyecek ve doğru bir çizgiye getireceği disiplini ve sorumluluğu taşımalı ve taşıtmalıdır.

Mücadele içerisinde sürekli kendini yenileyen bilgininde yaşamın içerisinde pratikleşmesini sağlayacak gerçek olanı işleyecek, Yaş vb. kronolojik algıları, geçmişteki davranış biçimini yıkacak önder kadrolara ihtiyaç varken diğer yanda MLM ideolojiyi kavrayan ve kavratan, genç kadroları önemseyen bir yaklaşım sunmak mühim noktada durmaktadır.

Tarihsel süreçlerde de gençliğin önderlik etme, değişim için yıkıcı olma gibi devrimsel süreçleri bugün de aynı durumda varlığını korumaktadır. Gençliğin sınıf içerisinde çelişkileri gün geçtikçe onu sınıfın içerisinde ciddi bir özne olmasını sağlıyor. Dünya’nın her yerinde yığılan üniversiteli genç işsizler, neoliberal politikaların ezdiği, haklarından yoksun bıraktığı proletaryanın (genç işçileri) gelecek konusunda kapitalist demokrasi ile uyum oluşturması söz konusu değildir. Onunla çatışma içerisinde olan gençlik her anlamda: ekolojik, emeğin içerisinde, göçmen sorunlarına dayatılan sömürüye karşı parça, parça mücadele etmektedir.

Gençliğin bu süreçte yarattığı mücadele biçimi Kendiliğinden oluşan hareketlenmeler ve anlık tepkimeler şeklinde devam etmekte. Bu tarz hızlıca muhalefete dönüşse de burjuva içerisinde sönümlenmesi de hızlı oluyor. Dönüştürücü değil tepkisel, örgütlü değil bireysel, anlık bilinç ile hareket etme gibi küçük burjuva muhalefetliği; sorunların ve çelişkilerin gerileşmesini veya unutulmasına sebebiyet veriyor. 21. Yüzyılda gençliğin kapitalizm ile ciddi bir çatışma içerisinde olması onların doğru bir şekilde kollektif hareket etmesi için örgütlenmeler oluşturacak Komünist Parti’ye ihtiyacı var. Bu ihtiyacın pasif davranması veya alanın boş bırakılması, geriye doğru gidişlerin önünü açmaktadır. Bu söz konusu durum 21. yy.’da hızlı sirayet etmektedir. Komünist örgütlülüklerin ilerici misyonu olmadığı müddetçe insanlığın ve yaşamda var olan her canlının yok olmasına kapı aralanmakta. Komünist Parti’nin öncülüğü mutlak bir surettir dolayısıyla sureti gezdirecek kadroları önemsemek ve yeni kadroları var etmek mühim noktada durmaktadır. Aksi taktirde:

Sınıflı toplumların dayattığı hiyerarşik durum varlığını görmezden gelmek, içeride liberal durumun önünü açacaktır. Bugün bazı ütopik söylemlerin fazla dolaşması gençliğin politik örgütlenme alanlarını idealize ederek değiştirme ve dönüştürme araçlarını kavramsallaştırmasını sağlıyor.

Kapitalist yaşam içerisinde komünal yaşam alternatifleri politikasızlık noktasında kaldığı anda, dayanışma gibi bazı ekonomik kaygıları daha da ön plana çıkararak bireyin politik alandaki konumunda gerileştirmiş oluyor. Bugün Avrupa’da ve Türkiye/Kuzey Kürdistan’da bu durum söz konusudur. Alternatif yaşamlar oluşması ilerici bir durumdur fakat bunları savunmaktan daha çok öznesi olacak komünist mücadele anlayışına yaklaşım sunmamız gerekmektedir. Dolayısıyla sosyalist mücadele, gençlere bu gibi küçük burjuva yöntemlerine alternatif sunması önemli noktada durmaktadır. Kolektif yaşamların (politik) şekillenmesini sağlayarak sosyalist yaşamın oluşması için üretim alanları olması gerekmektedir. Bu bize yeni hareket alanları sunacağı gibi bizi var eden komünist düşünce yapısı, bireyci liberal düşünceleri de bertaraf edecektir. Bu duruma dair bütünsel bir çalışma sunmak ve mahallelerde kızıl apartmanlar, kızıl komünler oluşturmak vb. çalışmalara kafa yormak yönlendirici olmak gerekmektedir. Toplumdan uzak ütopyalara değil çelişkinin içerisinde varlığını koruyacak kızıl (geçici) komünler kurmak önemlidir. Gençliğin kadrolaşması ve süreçte kapsayıcı bir rol oynaması kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Gençliğin yaşamda varlığı hızlı bir süreçten geçerken, Öğrenmek onun için en önemli durumdur, sorgulama yetisi onu daha çok pratiksel öğrenme sürecine iter. Metalar ile etkileşimi ve oluşan tüm düşünceler diyalektik bir süzgece tabi tutulur: süreç o kadar hızlı hareket eder ki eyleme geçmekte çabuk gerçekleşir. Onu frenleyecek her şeye karşı zıt durumda durur. Dışardan bilgiyi ancak diyalektik bir süreçten kabul eder, teorinin pratikle buluşması önemlidir. Dışarıdan dayatılan bireyci davranışları kabul etmez edeceği tek bilgi kendi çelişkilerinin dışsal vurumunun oluşturduğu pratik süreçtir. MLM ile muazzam bir diyalektik içerisindedir. Kapitalist sistem bunun farkında ve idealist düşünme yöntemlerini okullarda dayatarak bireyin bu süreçten kopartmaya ve ana akım düşüncelerin yarattığı muhalefetliğe sürüklemektedir.

Kapitalist sistemin yozlaşmış eğitim sistemini iyice teşhir edebilecek bu durum karşı demire örs olma koşullarını yerine getirilmesi; kadroların, sanatsal, kültürel dönüşümü yakalaması ve ilke ile disiplini elden bırakmayarak düzen içinde alternatif olmadığımızı! Dünya’nın, yaşam için sosyalizmin gerekliliğinin önemli ve elzem olduğunu bu durum dışındaki küçük burjuva hastalıklarını yok edilmesinin kavratması gerekliliği görünmekte.

Yeni bir çalışma biçimiyle, MLM bilimselliği ile hareket edilmesi bilgiyi silaha dönüştürecek her türlü çalışmalara yönelmek sistem içi eğitime alternatifler yaratmak eskisinden daha da kolay duruma geldi. Çalışmalarımızı geliştirip bu yönlü hareket tarzları belirlemek ileriye daha ileriye sınırsız, sınıfsız bir yaşamı komünist yaşam için yolumuzu kısaltacağı gibi sosyalist yaşamında ömrünü kısaltarak hedefimize komünist toplumu var etmek dünden bugüne gerçekliği berrak bir şekilde durmaktadır. Harekete geçmek için örgütlenmek, gerçeğe ulaşmak için mücadele etme gerekliliği bugün en ihtiyaç olandır.

SYM KOLEKTİF