Halkların Şöleni Newroz, Kürdistan’a Özgürlük Türkiye’ye Demokrasi!

newrozDÜSSELDORF (18-03-2014) 22 Mart 2014 günü halkların barış ve demokrasi özlemini güçlendirmek için Düsseldorf’ta buluşuyoruz. Anadolu ve Mezopotamya halklarının özgürlük umudu ve direnişin sembolü olarak kutlanan Newroz bayramında savaşa, sömürüye, ırkçı-inkârcı politikalara, soykırımlara ‘hayır’ demek, halkların kardeşliği ve dayanışmasını güçlendirmek için; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Arap, Asur-Süryani, Alman, Alevi, Sünni, Hıristiyan, Ezidi, değişik uluslardan ve inançlardan halklar olarak ortak bir mesaj vermek ve örgütlü gücümüzü birleştirmek için buluşuyoruz.

Türkiye’de 2014 Newroz’u demokrasi güçlerinin birleştiği, demokrasi mücadelesinde önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte kutlanıyor. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan halkların eşit ve kardeşçe yaşayabileceği bir Türkiye, yurtdışında yaşayan bizlerin de özlemidir. Demokrasi ve özgürlük mücadelesini güçlendirmek için, Avrupa’da yaşayanlar olarak bizler de güçlerimizi birleştirdik.

Kurulduğu günden bu yana Türk devletinin uyguladığı tek dil, tek bayrak, tek millet, tek din politikası halklarımıza çok acılar yaşattı. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan halkların dilleri, inançları, varlıkları inkâr edilip yok sayıldı. Hak arayanlar katliamlardan, işkencelerden geçirildiler. Türkiye tarihinde yaşanan katliamlar ve soykırımlar, bu politikaların acı sonuçları olarak halklarımızın hafızalarına kazındı. Kürt halkının özgürlük mücadelesine karşı işlenen insanlık dışı katliamlar, gözaltında kayıplar, köylerin yakılması aynı politikaların sonucudur.

”İleri demokrasi”yi kurduğunu iddia eden AKP hükümeti de inkârcı ve imhacı politikaları uygulamakta  ısrar etmektedir. 2013 yılının başından itibaren Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’la başlamak zorunda kaldıkları görüşmelerde bir adım yol kat edilmedi. Kürt halkının en doğal haklarını elde etmemesi için her türden manevraya başvurulmaktadır. Baskı sistemine karşı mücadele eden muhaliflere, emek kavgası veren işçilere, inanç özgürlüğü isteyen Alevilere ve diğer inançlara, çevreyi korumaya çalışan çevrecilere, AKP’den farklı düşünen, farklı yaşayan herkese karşı baskı ve zulüm uygulanmaktadır. Türkiye tarihinde ilk defa milyonlarca insanın “yaşamımıza, çevremize, geleceğimize karışma” diyerek, ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldüğü Gezi ayaklanması, panzerlerle, gaz bombalarıyla, polis coplarıyla bastırılmaya çalışıldı.

Bizler “demokratikleşme paketleri” adı altında, hak ve özgürlüklerimiz üzerinde oyun oynanmasını; eski inkârcı-baskıcı politikalara makyaj yapılmasını kabul etmiyoruz. İnsanca-kardeşçe yaşamanın en doğal gereği olan hak ve özgürlüklerimize hiçbir sınırlama getirilmesini istemiyoruz. Bu temelde her alanda olduğu gibi 30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde de gücümüzü, İrade ve oylarımızı birleştirip, oylarımızı emekten, demokrasi ve özgürlükten yana olan demokrat-devrimci adayları bağrında taşıyan BDP ve HDP’ye vererek, başta AKP olmak üzere tüm burjuva partilerini sandığa gömelim

Bu nedenle, Anadolu ve Mezopotamya halklarının eşit ve kardeşçe yaşayabilmesi adına: Kürt sorununun eşit haklar temelinde çözümünü esas alan adımlar atılmalıdır. Kürt halkının ve tüm ötekileştirilen diğer halkların “Anadilde eğitim hakkı” güvenceye alınmalı, kendi kendini yönetmesinin hukuksal koşulları sağlanmalıdır.

Devletin dine, dinin devlete karışmadığı gerçek bir demokrasi uygulanarak, devlet tüm inançlar karşısında tarafsız olmalıdır. Aleviler ve Ezidiler  başta olmak üzere herkes için gerçek bir vicdan ve inanç özgürlüğü sağlanmalıdır. Basın, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Başta Kurt halk Önderi Sayın Abdulah Öcalan, KCK ve Gezi eylemlerinde tutuklananlar olmak üzere, tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılmalıdır.

Başta Suriye olmak üzere, bölgeye yönelik saldırgan politikalardan vazgeçilmeli, El Kaida ve El Nusra çetelerine verilen destek sonlandırılmalıdır. Rojava’da kurulan Kürt Özerk yönetimi tanınarak, dostane ilişkiler geliştirilmelidir.

Bu taleplerin gerçekleşmesi, Avrupa’da yaşayan halkların da yararınadır. Bundan dolayı, içinde yaşadığımız ülkelerin Türkiye ve Ortadoğu’ya müdahale etmesine, bu bölgeye asker ve silah göndermesine karşı çıkıyoruz. Emperyalist ülkelere Orta-‘Doğu’dan elinizi çekin’ diyoruz. 22 Mart da kadın-erkek, yaşlı-genç, yerli-yabancı her dilden türkülerimizi söylemek, horon tepmek, sirtaki oynamak, halay çekmek için, özgürlük umutlarını büyütmek, halkların kardeşliğini güçlendirmek, taleplerimizi daha güçlü haykırmak için Düsseldorf’ta Halkların ortak bayramı Newroz’da buluşalım. Demokrasiden ve barıştan yana olan, halkların kardeşliğini ve dayanışmasını güçlendirmek isteyen, savaşa, sömürüye, ırkçılığa karşı olan, birlikte türkü söylemek, omuz omuza halaya durmak isteyen  herkesi Halklarin Şöleni Newroz’a katılmaya çağırıyoruz. ,

Program:

Organizasyon

1.    Almanya Kürt Dernekler Federasyonu (YEK-KOM)

2.    Almanya ve Orta Avrupa Asuri Federasyonu (ZAVD)

3.    Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon)

4.    Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF)

Birlikte Örgütleyen kurumlar:

1.    Almanya  Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF)

2.    Almanya Göçmen Isciler Federasyonu (AGİF)

3.    Almanya Türkiye İnsan Hakları Derneği (TÜDAY)

4.    Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF)

5.    Avrupa  Kürt Kadın Hareketi (TJKE)

6.    Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF )

7.    Avrupa Ermeni Konseyi

8.    Avrupa Karakoçanlar Derneği

9.    Avrupa Karerliler Derneği  (AV-KAR)

10. Avrupa Sürgünler Meclisi

11. Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA)

12. Dersim Yeniden İnşa Cemiyeti

13. Devrimci Cephe

14. Devrimci Proletarya – Yaşanacak Dünya

15. Emek Ozgurluk Cepesi Avrupa Insiyatifi  (EOC)

16. Ezidi Dernekler Federasyonu (FKE)

17. Kongra Civaka Demokratik a Kurd ya Ewrupa (KCD-Ewrupa)

18. Kurdisches Institut für Wissenschaft und Forschung e.V

19. Kurdistan İslam Toplumu Federasyonu (CİK)

20. Kurdistan Ogretmenler Birligi (YMK)

21. Kürdistan İslam Partisi (PİK)

22. Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK)

23. Laz Dilini ve Kültürünü Koruma Derneği (LAGEBURA)

24. Netzwek kurdischer AkademikerInnen (KURD-AKAD) e.V

25. Partiya Komünist´a Kurdistan (KKP)

26. Pontuslu Yunanlıların Köln Dernegi

27. Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB)

28. Tur Abidin Kalkındırma  Federasyonu (DETA)

29. Verein der Eltern aus Kurdistan in Berlin e.V (YEKMAL)

30. Yeşiller Sol geleçek partisi

Destekleyen Kurumlar:

Bremen Insan Haklari Dernegi Bremen

HEVKAR

Kurdische Gemeinde Deutschland (KGD)

Özgürluk Dayanisma Almanya(ÖDA)