Hamburg DHD olağan kongresini gerçekleştirdi

hhHamburg Demokratik Haklar Derneği olağan kongresini başarıyla gerçekleştirdi

HAMBURG (18-02-2014)- Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF)’na bağlı olarak çalışmalarını yürüten Hamburg Demokratik Haklar Derneği 16 Şubat Pazar günü olağan kongresini düzenledi.

Kongre bağımsızlık, halk demokrasisi, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde hayatını kaybedenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

‘Dünya halkları direnişlerini büyütüyor’

Açılış konuşmasında yaşanan sürece dikkat çekilerek kongrenin başarılı bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Açılış konuşmasında şu ifadelere yer verildi: “Emperyalist- kapitalist dünya gericiliğinin, dünya halklarına saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemden geçmekteyiz. Emperyalist karları için açlığı, yoksulluğu, ölümleri, sınırsız sömürü ve baskıyı gün geçtikçe derinleştirenler, diğer taraftan baldırı çıplakların ateş kıvılcımdan çıkar misali dünyanın her yanına yayılan direnişlerine şahit olmaktadır. Dünya ezilen halklarının haklı ve meşru direnişi emperyalistlerin korkularını büyütmeye ve saldırılarını fütursuzca arttırmasına neden olmaktadır. Ezilen halklar açısından Yunanistan’dan-Kuzey Afrika’ya, Kuzey Afrika’dan-Türkiye Kuzey Kürdistan’a, Türkiye Kuzey Kürdistan’dan-Brezilya’ya kadar bu baskıya, zulme ve sömürüye karşı halkların haklı ve meşru ayaklanmalarını gördük.

Dünyanın her bölgesinde yaşanan direniş yaşadığımız ülke ve şehirde de yaşanmaya devam ediyor. Kitleler sokaklardaydı, halen sokaklarda mücadelelerini yürütmeye ve büyütmeye devam etmektedir. Lampeduşa’dan buralara gelip iltica etmek zorunda kalan Libyalılara karşı Hamburg Eyalet Meclisi’nin tutumu ve burada uyguladığı baskı politikası, Hamburg’daki konut sorunundan tutalım, Rote Flora ve Esso evleri denilen alanların yıkılıp kentsel dönüşüm çerçevesinde o bölgelerde ticaret merkezleri oluşturularak o bölgelerde oturanlara karşı uygulanan baskı politikaları devam ediyor. Yine en son bu olaylar çerçevesinde Hamburg’un üç noktasında ‘Ohal’ diye nitelendirilen polis kontrollerinin kısacası polis şiddetinin ve polis devletinin meşrulaştırılmaya çalışılması gibi bütün bu olaylarda da gördük ki halklara saldırılar arttıkça halk kitleleri alanlarda hak arayışlarına çıkmaktadır. En önemlisi de bu süreçlerde demokratik kitle örgütlerine düşen görev ve sorumluluklar, kurumlar kitleleriyle birlikte her türlü anti demokratik uygulamalara karşı kurumsal duruşunu ciddi anlamda ortaya koymalıdır.”

‘Kadınların gönüllü olarak yönetime girmesi olumluydu’

Kongre gündem  maddelerinde divanın seçilmesi yoklama, ADHF siyasal taslak ve perspektif yazısının  tartışmaları, faaliyet raporlarının okunup tartışılması, mali raporun okunması, denetim raporunun okunması ve yeni yönetim ve denetim  organlarının da seçilmesi, ADHF ve ADHK delegelerinin de seçilmesiyle devam etti. Kongrenin geçmiş bir yıllık çalışmalarında yetersiz yanları eleştirilerek esasta olumlu bulundu. Kongrede; kitlelerle kurulacak ilişkilerin güçlenmesi için kitle çalışmalarının önemi, çatı kurumlarımızın güncel politikaya hakim olması gerektiği, gelişmelere anlık refleks göstermek gerektiği ve esas gücüne göre çalışmaları önüne koyup planlı çalışmalar yapması gerektiği noktasındaki eleştiriler sunuldu. Kongrenin olumluluk olarak dikkati çeken bir yanı da 5 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetleme kurulunda 5 kadının gönüllü olarak sorumluluk almak istemesiydi. Kongreye katılan ATİF Hamburg Derneği temsilcileri ile Bir- Kar Derneği Hamburg temsilcileri kongreyi selamladı. Kongre, 1 Mart’ta Frankfurt’ta yapılacak ADHF Kongresine katılım çağrısıyla sona erdi.