Hamburg sokaklarında binler faşizme ve tek adam diktatörlügüne hayır dedi

Hamburg (12-03-2017) ADHK Hamburg örgütlülügününde içinde yer aldığı Hamburg Hayır Platformunun çağrısıyla merkez istasyonunda Hamburg belediyesi önüne bir yürüyüş gerçekleştirildi Yürüyüş’de Hayır platformunun merkezi çıkardığı bildiriler, Türkçe, Kürtçe ve Almanca dillerde okundu.

Demokrasi güçleri haykırıyoruz!

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü dayatılan Tek Adam Faşist Diktatörlük rejimidir!

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü topluma dayatılan biat ve ittaat kültürüne itiraz ediyoruz.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü Kürt’leri ve diğer tüm ulusal kimlikleri, Alevileri, Ezidileri, Ermenileri, Süryanileri yok sayan, inanç farklılıklarını görmezden gelen bir yaşam biçimi dayatılıyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü kadın katliamlarını meşru ve kadını ikinci sınıf gören egemen, cinsiyetçi, ötekileştirici politikaları yaşam tarzına dönüştüren zihniyet dayatılıyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü özgürlükler daraltılıyor özel yaşamlara müdahale edilmek is-teniyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü küçük yaşta evliliklere kapı aralanıyor, tecavüzler hoş görülüp bu suçun sanıkları korunuyor, bu suçun devamlı işlendiği Vakıflar korunuyor.

Bizler HAYIR diyoruz; çünkü yurtdışında çalışan emekçiler ve göçmenler olarak fazlasıyla hakkettiğimiz gerçek vatandaş muamelesi görmek istiyoruz.

Tüm uluslara hak eşitliği, tüm inançlara özgürlük vaad eden, gerçek anlamda bir laikliğe vurgu yapan, kadının, gençliğin, aydınların demokratik haklarını güvenceleyen, doğaya saygılı bir anlaşma zemininin anayasasını savunduğumuz için HAYIR diyoruz…

Dikta Rejimine HAYIR!

Yürüyüş boyunca fasizme karşı omuz omuza, katil Erdogan, yaşasın devrimci dayanışma sloganları atıldı. Yogun katılımın oldugu yürüyüş Hamburg  belediye binası önünde basın açıklaması ile son buldu.