Sancaktepe’de Hayır paneli yapıldı

DHF-HDP Sancaktape’de başkanlık sistemi ve referandum sürecine dair bir panel gerçekleştirdi Gerçekleştirilen panelde kanuşmacılar neden Hayır denmesi üzerine açıklamada bulundu

HABER MERKEZİ (13-03-2017)- istanbul Sancaktepe’de HDP ile DHF’nun birlikte düzenlediği “Başkanlığa Neden Hayır Diyoruz?” paneline konuşmacı olarak HDP-DHF ittifak Milletvekili Erdal Ataş, DHF Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel ve HDP PM üyesi İlknur Birol katıldı. Programda yer alan Demokratik Kadın Hareketi Sözcüsü yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile katılamadı

Dün akşam saatlerinde Sancaktepe HDP binasında gerçekleştirilen panele yüzlerce kişi katıldı.panel saygı duruşunun ardından konuşmacılar söz alarak panele geçildi.

Erdal Ataş: Geçmişten günümüze var olan demokratik taleplerin yükselmesinde ve egemenlerin toplumsal muhalefeti bastırmak için baskı, şiddet ve ardından darbenin kitleler üstünde 12 Eylül yasası ile kitlelerin sindirilmek istenmesi ve bunun devamında başkanlık sistemi ile kalıcı bir hale gelmesi için bugün katmerleşmiş  bir baskı uygulanmakta ve   buna karşılık  hayır cephesinin oluşması ve daha da güçlendirilmesi gerekir. Var olan anayasa ile ırk, cinsiyet, inanç  gibi  alanlarda kazanılmış olan hakların tamamen  yok edilip yerine tekçi  olan zihniyeti yeniden kitlelere onaylatmak   istiyor. Ne tek adam diktası ne de parlamenter bir sistemle halkın azınlık bir sayı karşısında temsil edilmesi meşru değildir.  Halkın yerel yönetimlerde başlayarak kendisinin söz sahibi olduğu, kendisinin kararlar aldığı ve örgütlediği halk meclisleri, komünleri vb. oluşumlar ile kendi yönetim biçimlerine evrilmesi için hayır denilmesi gerektiğini ve mücadeleyi büyüterek sürdürmek gerektiğini vurguladı.

Tekin Türkel konuşmasında hayır sürecinde ve sonrasında nasıl bir örgütlenmenin olması gerektiğine değinerek konuşmasına şöyle devam etti: Gazi katliamı, Roboski, Maraş, Sivas, Çorum, Dersim katliam tarihine sahip olan TC devletinin şimdiki siyasi soykırımın, belediyelere atanan kayyumlar, ihraç edilen akademisyenler, işten çıkarılan belediye işçilerinin, yerel yönetimlere olan saldırılar biçiminde sürdürüldüğünü dile getirdi. Bu saldırılara karşılık, mücadelenin süreklileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

İlknur Birol ise kadının mücadelesini daha üst boyutlara taşımayı, kadının toplumdaki yerine ve toplumun dönüştürülmesi kadın mücadelesi ile ileri taşınabileceğini söyledi. Referandum çalışmasında hayır kitlesinden ziyade kararsız kesimlerin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapılması gerektiğini; buradan çıkacak oylarla hayırın yükselebileceğini, Türkiye’de kapitalizmin neoliberal politikaların Turgut Özal zamanında gelişmesiyle, işçi sınıfının ve kitlelerin yükselen mücadelesinin bastırabilmesi için 12 Eylül darbe yasalarıyla burjuva bir azınlığın sermayeden büyük bir pay alması, kitlelerin daha da yoksullaşması sağlandı. Bugün yine demokratik talepler mücadelesi yükselmekte ve buna karşılık yeni bir darbe anayasasıyla toplumsal muhalefeti tamamen bitirmek istemeleri için 16 Nisanda önümüze sunulacak anayasa oylaması, 12 Eylül darbe anayasasının taçlandırılmış halidir.

http://www.halkingunlugu.org/