İDHF, ‘Mücadele ve dayanışma’ pikniği gerçekleştirdi

İsviçre (04.09.2013) İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu, “Irkçı saldırılara ve politikalara karşı Federasyonumuzla örgütlü mücadele zemininde birleşelim!” şiarıyla,01.09.2013 Pazar günü, İsviçre’nin Olten Kantonu’nda piknik gerçekleştirdi. Program, Federasyon adına yapılan konuşmalarla başladı..Yapılan konuşmada özetle şunları ifade edildi;  “İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu, dünyadaki tüm gelişmelere karşı sorumluluk hisseder ve bu doğrultuda hareket eder. Özellikle bulunduğu coğrafyada sistemden kaynaklanan sorunlara karşı aktiv-faal mücadele verir. Demokratik hak alma mücadelesi onun esas görevidir. İsviçre’de bulunan tüm kitlelerin aynı hak eşitliğine sahip olması için, sağlıkta,eğitimde,barınma ve ulaşımda; kısacası sosyal hayatın her alanındaki ihtiyaçların, eşit şekilde dağılımı için mücadele verir. Dünden bugüne kazanılmış hakların muhafaza edilmesi ve yeni hakların elde edilmesi için emperyalist-kapitalist sisteme karşı örgütlenmenin önemi dahada kendisini hissettirmektedir. Bundandır ki İDHF; Emperyalist sistem tarafından bilinçleri geriletilip köreltilmiş, kendine yabancılaşmış, hassasiyetini yitirip kendi öz sorunlarına dahi kayıtsız bırakılmış, kendisine düşman hale getirilmiş kitlelerin bilinçlenmesini sağlamak için var gücüyle mücadele eder.” denildi.

Program akışı içersinde, çeşitli spor aktiviteleri, bilgi yarışması düzenlendi. Davul-zurna ile halaylar çekildi, sonrasında, Serbest Kürsü bölümü katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Söz alanlar, çeşitli konular hakkında görüşlerini paylaştılar. Gezi Direnişi’nin ilk günlerinde orada olanlar gözlemlerini aktardılar. Rojava Katliamı, 12 Eylül Askeri-Faşist cunta dönemlerinden tutalım da devrimci-demokrat kurumlara yapılan saldırılar, tutuklama terörü, Türkiye, K.Kürdistanda’ki güncel gelişmelere vurgular yapıldı.

 AVRUPA’DA YENİ BİR HAYALET DOLAŞACAK

İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu, faaliyet takvimini açıklayarak, herkesin bulundukları alanlarda Federasyon Komitelerinde bir fiil örgütlenerek mücadeleyi daha da yükseltme çağrısında bulundu. Devamla “Biz inaniyoruz ki emekçi sınıflar bulundukları coğrafyalarda gerek Paris Komünü’nden gerekse de diğer coğrafyalardaki devrim tarihinden yeni dersler çıkararak, öğrenerek “Avrupa’da yeni bir hayalet” dolaştıracaklardır. Bizler bu gelişim içinde emekçilerin, ezilen tüm halkların mücadelesi içindeki rolümüzü unutmadan yarınlara hazırlanmak durumundayız.  Günün görevlerini  önemsemeden veya erteleyerek, yarına hazırlanılması düşünülemez. O halde, kurumumuzun ihtiyaçlara cevap olabilmesi için bugünden tüm araçlarını oturtmak durumundayız. Ve çağrımızı burada bir kez daha yineliyoruz, emperyalist kapitalist düzene karşi birleşelim Örgütlenelim”

Birlik-Mücadele-Zafer

Yaşasın İDHF