İnnsbruck’da ADHK merkezi konferans tartışmaları başladı

Innsbruck (13-12-2016) Konfederasyonumuz ADHK’nın 25’inci Kongre iradesi tarafından  Genel Konseyimizin önüne, “ADHK’nın niteligi, amaç, hedefleri ve çalışma prensipleri”ni yeniden tartışma ve bunu bir konferansla sonuçlandırma görevini koymuştu Bu kapsamda Avusturya DHF Innsbruck derneği yürüttügü tartışmalardan ikincisini Innsbruck Derneğinde pazar günü gerçekleştirirek bu konuları etraflıca tartıştı. Genel konsey üyesi arkadaşımızın sunumuyla başlayan alt  konferans tarışmaları Taslak ve taslağa ek olarak Avusturya Federasyon YK tarafından sunulan ek bir taslak dernek üyelerimizce  etraflıca eleştirel bir gözle tartışıldı. Eleştiri ve öneriler genel konsey üyesi tarafında not alınarak merkezileştirilecek ve şubat 2017 tarihine kadar iki toplantı kararı daha alıp meseleleri taraftar ve dernek üyelerince etraflıca tartışma kararı aldıktan sonra toplantı bitirildi.