Londra da ADHK’nın “Nitelik, Amaç, Hedefleri ve Çalışma Prensipleri Üzerine tartışma Taslağı” tartışıldı

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu’nun,” Nitelik, Amaç, Hedefleri ve Çalışma Prensipleri Üzerine tartışma Taslağı” yazı, YÇKM üye ve taraftalarınca tartışılarak sonuçlandırıldı

Londra (13-12-2016) AHDK 25’inci Konge iradesince Konseyin önüne konulmuş olan bu görev, Konseyin Federasyon, Dernek, Komite ve Bileşenlerine sunduğu taslak yazı temelinde YÇKM’de üyelerince tartışıldı.

11 Aralık 2016 Pazar günü YÇKM lokalinde verilen kahvaltı sonrası tartışmaya geçildi. Ulaşılabilen üyelere önceden iletilen tartışma taslağı yazı yeniden özetlendi. ADHK’nın neden böyle bir tartışma yürütmek istediği üyelere bir kez daha açıklandıktan sonra tartışmaya geçildi. ADHK’nın niteliği, program, isim ve çalışma prensipleri üzerinde tartışmalar içinde üyelerin görüşleri merkezileştirildi. Ortaya çıkan sonuçlar formüle edilerek Konseye iletilecektir.

Tartışmalar sonrasında, çeşitli hapishanelerde tutsak edilen yoldaşlara kartpostalar göderildi..

Ayrıca, 15 Ocak 2016 Pazar günü Demokratik Güç Birliği Britanya tarafından planlanan Londra merkezindeki YÇKM olarak yürüyüşe güçlü katılım kararı alındı.