İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu 14. Kongresi Sonuçlandı

İDHF (İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu) 14. Kongresi, “Talan, Yağma ve Rant Düzenine karşı  mücadele edelim örgütlenelim” şiarıyla başlatılan kongre başarıyla gerçekleştirildi.

26 Şubat saat 10 da kahvaltı biçiminde örgütlenen 14. İDHF Kongresi delegelerin ezici çoğunluğu katılımı ile başladı.

Depremde kaybettiklerimiz ve tüm dünya devrim mücadelelerinde yitirdiklerimiz adına yapılan 1 dakikalık saygı duruşundan sonra, yönetim kurulu tarafından açılış konuşması yapıldı. Açılış konuşmasında, sonra divan seçimi ile kongre başlatıldı.

ADHK temsilcisi Avrupa’daki gelişmeler ile deprem  konusuyla ilgili yürütülen kampanya çalışmalar konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddelerine geçildi .

Daha önce isviçrede tartışma konusu olan meclisler biçimindeki örgütlenme taslağı, iki dönemdir tartışılan ve iki taslak biçiminde tartışılan sonuçlandırılıp ADHK gönderilmesi konusundaki  gündem delegelerin oylarıyla her iki taslak Red edildi. Taslağa yönelik eleştiriler sonrasında, Faaliyet raporu da canlı tartışmalarla değerlendilerek, denetim raporunun da okunmasından sonra oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Mali rapor, yönetimdeki mali sorumlu tarafından okundu ve kabul edildi.

Yeni yönetim ve denetim kurulunun belirlenmesi gündeminde, gönüllüler ve önerilenlerle birlikte yeni yönetim ve denetim kurulu oluşturuldu. Ardından ADHK delegelerin seçilip sonradan ATİK’li dostlarımıızın sözlü mesajı, dilek ve temenniler gündemiyle birlikte kongre sona erdirildi.