İsviçre Demokratik Kadın Hareketi Okuma, Tartışma toplantısı düzenledi

 

Zürich (5 Şubat 2013) İsviçre Demokratik Kadın Hareketi, Zürich kantonunda Demokratik Kadın Hareketi Bülteni okuma tartışma etkinliği düzenledi. Hedef olarak okumama- araştırmama- tartışmama gibi davranış- bilinç tembelliğine bir adım olarak görülen bu çalışma, aynı zamanda kadınların politikaya olan ilgini artırmayı, kendi sorunlarını çözmede özne kılmayı amaçlamaktaydı. Bültenden ‘Kadının Emek Mücadelesi’ adlı makalenin kollektif okunmasının ardından katılanların fikirlerini katmasıyla söyleşi daha da verimli oldu.

Makalenin içerik olarak sade bir dilde yazılması, işçi kadınların kendi sözlerinin yeralması nedeniyle, katılımcıların kendilerini daha rahat ifade etmelerinin vesilesi oldu. Bültenin genel olarak değerlendirimesi yapılıken, dikkate alınması gerekenin onu eleştirel gözle okumak ve fikirsel olarak ileriye taşımaktı. Ve bu noktada öne çıkan birkaç biçimsel eleştiri şu şekildeydi; 1. Alıntıların yapıldığı kaynaklara dikkat etmek, kavramları sınıfsal bakış açısı ile ele almak.( 1.Dünya Savaşı; 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı…) 2. Alıntıların açıklandığı dipnotlarda sayfa numaralarını da eklemek.

Söyleşimizde ise öne çıkan görüşlerde;

Biz kadınlar bilinçaltımızda dahi kadının ev içi emeğini görmezden gelip, onu çalışanlar statüsünde görmemiz , emeğini kanıksadığımız eleştirildi.

Kadının örgütlenme noktasındaki kaygılarının ve özelliklede İsviçre de zorluğunu hakim olduğu görüşüne karşın, son dönemlerde sistemlere yönelik rahatsızlıkların olduğu bölgelerde öne çıkan kadın eylemciler örneklendirildi.

Öte yandan yaklaşan 8 Mart sürecinin bir parçası olarak düzenlediğimiz bu çalışmada, alanlara daha bilinçli çıkmak, çelişkilerimizi farkında olmak adına İsviçre de kadının emek alanlarındaki konumunun, kimi işlerde aynı işe karşın erkeğe göre daha düşük ücretle çalıştırmasının, annelik izninin kısa sürmesinin, hamile kalma riskini taşımasından kimi işlerde yükselmesine izin verilmemesinin, ekonomik krizde en ilk işten çıkarılan ve devletlerin nüfus politikalarının aracı olmasının, ev ve iş hayatının iki yönlü yükünü taşıması gibi göçmen olarak yaşadığı sorunların tartışıldığı söyleşide ; kadının aslında örgütlü mücadeleye ne kadar da ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı.

Son bölümde aldığımız geri bildirimlerde katılımcı kadınların memnun kaldığı, verimli buldukları ve bu tarz çalışmaların devam dileklerini ifade ettiler.

İDKH (İsviçre Demokratik Kadın Hareketi)