Kolektif Yaşam

Kolektif yaşam sadece bir grup kafadarın kendi keyfine savunduğu bir istem değildir. Bu dünya ve üzerinde yaşayan tüm canlı ve cansız varlıklar için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Dünyanın milyarlarca yıllık serüveninin son 30 bininde ortaya çıkan insan sayıları binlerle ifade edilen topluluklarla dünyada hayat mücadelesi verirken, gelinen aşamada 7 milyarı geçmiş ve dünyada tüm doğayı ve içindeki varlıkları tehdit eden bir duruma gelmiştir.

İnsanlık sadece doğaya müdahaleyle kalmamış, aynı zamanda kendisini de sınıflara bölmüş ve adaletsiz toplumsal sistemler ortaya çıkarmıştır.

Küçük bir azınlık büyük bir kesimi acımasızca sömürmekte kar hırsı temelinde tüm zenginlikler ve doğa tahrip edilmektedir.

Bölgesel savaşlar, darbeler, savaş kışkırtıcılığı, suikastler, faili meçhul cinayetler, doğa katliamları,etnik ve inanç aryımcılığı, ırkçılık, inkar, imha, cins baskısı, zam, zulüm, sömürü ve daha sayabileceğimiz binlerce kaos cenderesinde insanlık ve doğa bağazlanmaya çalışılmaktadır. Dünyanın ve insanlığın bu zorbaca yok edilmesine siyirci kalamayız. Kalmamalıyız.

Bu adaletsiz gidişata karşı durmak tek başına yeterli değildir. Alternatif bir yaşam projesi ortaya koymak zorunludur. Sınıfsız, sınırsız aryımsız bir dünyada üretimin, yönetimin ve denetimin kitlelerce yapıldığ,ı doğanın temel alındığı bir yaşam bilimsel olarak mümkün ve zorunludur.

En özet haliyle bu yaşam kolektif yaşamdan başkası değildir.

Bu tatil kampı da, savunmak zorunda olduğumuz bu ortak yaşam hayalinin küçük bir minyatürü olarak burada tüm katılımcıların ortak emekleriyle icra edilmektedir. Her birimiz olanaklarımızı ve yeteneklerimizi birleştirerek 10 yıldır sürdürdüğümüz bu tatil kampının, bu yılda sonuna doğru yaklaşmaktayız.

Kamp sakinlerinin katkıları ve birbirleriyle dayanışmalarıyla kampımız son günlerini olumlu bir havada geçirmekteyiz.

Dün tatillerini tamamalayan bir kesim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Tatlı bir hüzünle yolculadığımız bu arakdaşlarla yaşamın değişik alanlarında hem karşılaşacağız hemde iletişim araçlarıyla haberleşmeye devam edeceğiz.

Bu günde emekleri ve neşeleriyle kampımıza katkı sunan bir bölüm arakadaşımız aramızdan ayrılacak şimdiden bu arakaşlarımıza iyi yolculuklar diliyor yaşamlarında başarılar diliyoruz.

(Kampın Sesi Sayı / 178 / 14 Ağustos 2013)