Köln’de 1 Mayıs’ta Alanlara!

Köln (30 Nisan 2013) 2013 yılının 1 mayısının öngünlerine girmiş bulunmaktayız. Dünya işci sınıfı ve ezilen halkların, enternasyonal birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 mayıs bugün her zamankinden daha önemli bir yerde durmaktadır. Emperyalist kapitalist sistemin işci sınıfı ve ezilen halklara ideolojik, politik, ekonomik ve kültürel olarak bütünlüklü saldırılarının pervasız bir biçimde arttığı mevcut koşullarda 1 mayısı karşılamaktayız. Bu tarihsel gerçekliklerden hareketle ve Alman burjuvazisinin etkisindeki sarı sendikalar ve reformist-liberal güçlerin 1 mayısı tarihsel devrimci özünden uzaklaştırarak silikleştirmelerine karşı,1 mayısın tarihsel devrimci özünü alanlara taşıma ve birleşik devrimci politik bir atmosfer yaratmak amacıyla aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak devrimci 1 mayıs bloğu oluşturduk.Sizleri 1 mayısta devrimci 1 mayıs bloğu saflarında alanlara ve birlikte kızıl bir mayısın ruhunu haykırmaya çagırıyoruz.

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi

Yaşasın enternasyonal devrimci 1 mayıs

Kahrolsun emperyalist-kapitalist Sistem

 

Devrimci 1 Mayıs Bloğu

 (ADHF, ATİF, AGİF, Devrimci Proletarya (Y.Dünya), Mala  Kurda, Kaldıraç, Rote Aktıon)